AKCENTA CZ - zmiana siedziby spółki i zakładu

AKCENTA CZ - zmiana siedziby spółki i zakładu

Nasi Szanowni Partnerzy handlowi,

pozwalamy sobie zawiadomiæ Państwa o zmianie, dotyczčcej siedziby naszej spółki i o nowym adresie korespondencyjnym.
Od dnia 24.04.2017  nowym adresem do fakturowania jest:

AKCENTA CZ a.s. , Salvátorská 931/8, Staré Mìsto, 110 00 Praha 1

Jednoczeœnie z tym AKCENTA CZ zmieniła również swój adres korespondencyjny, którym aktualnie jest:

AKCENTA CZ a.s., Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové.

Pozostałe dane identyfikacyjne pozostajč bez zmian.

Prosimy Państawa o zarejestrowanie powyższej zminy i o podawanie nowego adresu na wszystkich dokumentach, dotyczčcych naszej spółki.

Dziêkujemy Państwu za zrozumienie i wprowadzenie powyższej zmiany. 

Z poważaniem

AKCENTA CZ

AKCENTA CZ
cea mai mare instituție de plată
din Europa Centrală
Vreau sa devin client
29.000
de clienți
20
de ani experiență
Prin utilizarea acestui web sunteți de acord cu salvarea și utilizarea fișierelor cookies. Mai multe despre protecția datelor personale.