Brazylijski real będzie się osłabiał w drugiej połowie roku

Brazylijski real będzie się osłabiał w drugiej połowie roku

Poza bardzo umiarkowanym wzrostem gospodarczym, istnieją też inne negatywne czynniki, wewnętrzne i zewnętrzne, które zagrażają brazylijskiej gospodarce i nie pozostaną bez wpływu na kurs jej waluty. 

Po blisko dwóch latach kryzysu gospodarczego w Brazylii (spadek PKB o 3,6% w 2015 r. i o 3,8% w 2016 r.), sytuacja w tym roku wreszcie zaczęła się poprawiać. W I kwartale br. Produkt Krajowy Brutto Brazylii wzrósł o 1% w porównaniu do IV kwartału roku ubiegłego. Co prawda, w porównaniu do I kwartału 2016 r. nastąpił spadek PKB, ale tylko o 0,4%. Według prognoz OECD, PKB tego największego kraju Ameryki Południowej powinno w tym roku zwiększyć się 0,7% r/r. Chociaż sytuacja ulega poprawie, w porównaniu z wynikami innych gospodarek, np. USA czy strefy euro, ożywienie gospodarcze w Brazylii jest słabe, co może mieć negatywne konsekwencje dla tamtejszej waluty w drugiej połowie br.


Poza bardzo umiarkowanym wzrostem gospodarczym, istnieją też inne negatywne czynniki, wewnętrzne i zewnętrzne, które zagrażają brazylijskiej gospodarce i nie pozostaną bez wpływu na kurs jej waluty. Do najważniejszych wewnętrznych czynników ryzyka należą niepewność polityczna związana z prezydenturą Michela Temera oraz wysoki poziom korupcji. Z tych powodów agencje ratingowe mogą obniżyć ocenę Brazylii, obecnie znajdującą się na poziomie BB. Istnieje również kilka zewnętrznych zagrożeń, takich jak prawdopodobny koniec akomodacyjnej polityki monetarnej w USA i strefie euro, a tym samym odpływ pieniędzy z rynków wschodzących. Brazylijskiej gospodarce może zaszkodzić spadek cen surowców, których ten kraj jest ważnym eksporterem. A ponieważ 40% brazylijskiego eksportu trafia do Azji, istotnym czynnikiem ryzyka jest również spowolnienie w Chinach.


W maju br. inflacja w Brazylii spadła poniżej 4%. Cel brazylijskiego banku centralnego to 4,5% z możliwym przedziałem wahań w granicach 1,5 punktu procentowego. Niższa inflacja i słaby wzrost gospodarczy stanowią argument dla banku centralnego, aby obniżać stopy procentowe i próbować wspierać tym gospodarkę kraju. Obniżanie stóp procentowych w Brazylii przy jednoczesnym wzroście stóp w USA, a także w strefie euro, będzie negatywnie odbijać się na kursie brazylijskiego reala.


W rezultacie nałożenia się wszystkich tych czynników, zakładam deprecjację BRL zarówno w stosunku do USD, jak i EUR w ciągu najbliższych miesięcy. Spodziewam się, że pod koniec 2017 roku kurs będzie oscylował wokół 3,80 BRL/USD i 4,40 BRL/EUR.

AKCENTA CZ
cea mai mare instituție de plată
din Europa Centrală
Vreau sa devin client
29.000
de clienţi
20
de ani experienţă
Prin utilizarea acestui web sunteţi de acord cu salvarea şi utilizarea fişierelor cookies. Mai multe despre protecţia datelor personale.