Firmy eksportowe i importowe zaczną oszczędzać na transakcjach walutowych

Firmy eksportowe i importowe zaczną oszczędzać na transakcjach walutowych

3 czerwca 2013 r.

Firmy eksportowe i importowe zaczną oszczędzać na transakcjach walutowych

Udział eksportu w polskim PKB wynosi aż 37,4%, dlatego tak ważne jest, aby przedsiębiorcy, zajmujący się handlem zagranicznym, mieli możliwości generowania realnych oszczędności w obszarze obsługi transakcji walutowych. W utrzymaniu wzrostu wartości eksportu, na podobnym poziomie jak w ostatnich latach (10,2%), będą pomocne nowe rozwiązania. Firmy będą po lepszych kursach i przy minimalnych opłatach wymieniać waluty, regulować zobowiązania oraz przyjmować należności za towary i usługi będące przedmiotem transakcji z zagranicznymi partnerami.

Dobra kondycja firm eksportowych i importowych, jest dla polskiej gospodarki kluczowa. W 2012 r. obrót w ramach handlu zagranicznego wyniósł 1 235,4 mld. Tylko na przestrzeni ostatnich 5 lat wartość polskiego eksportu rosła średnio o ponad 10% Przy tak dobrych wynikach eksportu i importu, nie wolno zapominać, że handel zagraniczny wiąże się również z dużym ryzykiem. Powodzenie tego biznesu zależy m.in. od wahań kursów walut, które mogą generować zarówno wysokie koszty jak i oszczędności. Dlatego, czerpiąc z naszego ponad 16-letniego doświadczenia, zdobytego dzięki współpracy z ponad 20 tysiącami klientów biznesowych, wiemy jak ważne dla firm z sektora MSP są jak najniższe opłaty za transakcje zagraniczne i wymianę walut. Dzięki ograniczeniu kosztów nasi partnerzy zmniejszają ryzyko biznesowe, a jednocześnie generują oszczędności, które mogą przeznaczać na rozwój swojej działalności – podkreśla Milan Cerman, Prezes AKCENTA.

Nowa formuła obsługi transakcji walutowych proponowana przez AKCENTĘ opiera się na wymianie walut oraz płatnościach zagranicznych. Obecnie polski handel zagraniczny najczęściej korzysta z usług banków i kantorów internetowych. Usługi banków mają swoje wady – są stosunkowo drogie, a klienci nie otrzymują wystarczająco dobrych kursów. Klienci często mają problem z brakami wybranych walut w ofertach banków oraz mało indywidualnym podejściem do ich potrzeb. Z kolei kantory internetowe są bardziej nastawione na klientów indywidualnych i nie są w stanie zrealizować bardziej skomplikowanych płatności. My wszystkie powyższe trudności rozwiązujemy – podkreśla Radosław Jarema, dyrektor zarządzający AKCENTA w Polsce. Wymiana walut, nie tylko standardowych, ale też 120 walut egzotycznych, oraz najważniejsze płatności, są w AKCENCIE darmowe, a dodatkowo szybkie, szczególnie w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Co więcej, każdy klient otrzymuje od AKCENTY swój indywidualny kurs, który może negocjować. Obsługa jest prosta i intuicyjna – odbywa się telefonicznie, ale też poprzez internetową platformę OnLine Broker (OLB).

AKCENTA działa w Polsce jako notyfikowana instytucja płatnicza będąca pod nadzorem Czeskiego Banku Narodowego. O jej działalności na polskim rynku zostały poinformowane Narodowy Bank Polski oraz Komisja Nadzoru Finansowego.

Usługi AKCENTY są skierowane do firm, które zajmują się handlem zagranicznym – nie tylko dużych, ale przede wszystkim tych małych i średnich. Najważniejszym celem firmy na najbliższe dwa lata jest wzrost liczby obsługiwanych w Polsce Klientów oraz zwiększenie skali realizowanych dla nich transakcji. Obecnie AKCENTA obsługuje w Polsce prawie 3 tysiące klientów biznesowych, dla których w 2012 r. zrealizowała transakcje o wartości 1,1 mld zł. W 2014 r. liczba firm korzystających z obsługi transakcji walutowych w AKCENCIE ma wzrosnąć o 35% , zaś obrót sięgnąć 2,5 mld zł. AKCENTA planuje osiągnąć swoje cele m.in. poprzez zwiększenie zatrudnienia w dziale sprzedaży, rozwój platformy transakcyjnej OLB oraz mocniejsze wejście w usługi zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym (transakcje forward). Podbój segmentu obsługi transakcji walutowych dla firm z sektora MSP jest w zasięgu AKCENTY, bo korzyści które dajemy polskim przedsiębiorcom są bardzo wymierne – to oszczędności, które można przeznaczyć na inne wydatki i rozszerzanie działalności – podkreśla Radosław Jarema.

AKCENTA CZ
cea mai mare instituție de plată
din Europa Centrală
Vreau sa devin client
29.000
de clienţi
20
de ani experienţă
Prin utilizarea acestui web sunteţi de acord cu salvarea şi utilizarea fişierelor cookies. Mai multe despre protecţia datelor personale.