Akcenta top

Importați produse electrice și electrocasnice? Iată ce trebuie să știți ca să puteți mitiga o parte din riscurile asociate importului

Importați produse electrice și electrocasnice? Iată ce trebuie să știți ca să puteți mitiga o parte din riscurile asociate importului
Importați produse electrice și electrocasnice? Iată ce trebuie să știți ca să puteți mitiga o parte din riscurile asociate importului

Oricare ar fi produsele pe care compania dumneavoastră le importă, este sigur că ați resimțit în anul care a trecut efectele pandemiei de coronavirus. Iar dacă ne referim doar la importul de produse electrice și electrocasnice, în anul 2020, acestea s-au ridicat la valoarea de aproximativ 80.5 miliarde Euro, cu 6 miliarde de Euro mai puțin decât anul 2019, conform statisticilor privind comerțul exterior publicate de INSSE.

Printre cele mai afectate categorii au fost importurile din zona intracomunitară, în condițiile în care 88.9% din totalul importurilor României se realizează cu state europene. Cum era de așteptat, scăderea s-a reflectat mai mult în relațiile cu cei mai importanți parteneri de import ai României din zona UE: Germania, Italia, Ungaria, China și Polonia.

Nu mai puțin adevărat este că pandemia de coronavirus a determinat și un boom în sectorul de e-commerce. Noul context al comunicării de la distanță, dar și al izolării sociale, fie ea temporară, a creat o nevoie reală în piață pentru produse electrice, electronice și electrocasnice. În ciuda scăderii generalizate a volumului importurilor României în 2020, ponderea acestor produse în vânzările generate de sectorul e-commerce este convingătoare: 26%, adică aproximativ 1,45 miliarde de Euro, pe o piață pe care Asociația Română a Magazinelor Online încă o vede departe de a fi matură.

Din rolul de importator, sunteți în mod cert îndreptățit să analizați cu rigurozitate oportunitățile pieței și să le folosiți pentru a vă crește afacerea sănătos.

Ce trebuie să știți despre regimul produselor electrice și electronice la import

Există anumite produse, cum sunt produsele agricole, medicamentele, produsele chimice, armele, care fac obiectul restricțiilor la import, iar pentru importul acestor produse este necesară o licență de import. Produsele electrice și electronice nu cunosc, însă, restricții la import, cel puțin nu din acest punct de vedere.

În ce privește tarifele de import aplicabile produselor electrice și electrocasnice, putem vorbi de o taxă la import plătită în momentul în care produsul intră în UE – un tarif unic de import datorat la locul de intrare al produsului pe teritoriul uniunii, indiferent de statul membru al UE. Circulația ulterioară a produsului pe piața UE se va face fără alte formalități vamale.

Spre deosebire de alte categorii de bunuri, produsele electrice, electronice și electrocasnice nu beneficiază de scutiri la plata taxelor de import, conform normelor din Regulamentul CE nr. 1186/2019. Țineți cont, deci, de acest aspect atunci când calculați costul de import și  prețul final oferit fie partenerilor de distribuție en-gros, fie direct clienților.

De regulă, recomandăm ca în momentul în care se dorește că o marfă să fie importată în spațiul românesc, să se consulte Tariful Integrat al Uniunii Europene – TARIC – privind nomenclatura tarifară și statistică, dar  și Tariful Vamal Comun – o baza de date destinată să indice dispozițiile legale unionale aplicabile (măsuri tarifare și netarifare) pentru un anumit produs atunci când acesta este importat pe teritoriul vamal UE.

În plus, începând cu 1 iulie 2021 regimul de TVA a fost modificat la nivelul întregii Uniuni Europene. Asta înseamnă că fiecare companie care importă produse electrice și electrocasnice cu o valoare intrinsecă mai mică de 150 Euro din țări terțe sau teritorii terțe va plăti TVA pentru mărfurile importate și va depune declarații pentru aceste mărfuri, indiferent de valoarea lor.

Cum puteți controla și altfel costul final al produselor importate?

În condiții normale de business, compania dumneavoastră are deja un plan clar de importuri, cunoscând și costurile asociate. Perioada curentă nu poate fi însă catalogată drept o perioad㠄normală”. Restricțiile vamale sau la transport pot fi reintroduse în orice moment, de către oricare dintre țările din care importați, ceea ce vă poate reduce considerabil marjele de profit.

Ca măsură de siguranță, analiștii AKCENTA vă recomandă să revizuiți modul în care faceți plățile externe și să migrați către un furnizor care vă poate oferi comision zero sau comisioane minime pentru aceste plăți.

La început de drum? Ce înseamnă să fii importator de produse electrice și electrocasnice?

Așa cum aminteam mai sus, importul de bunuri electrice și electrocasnice este, încă, un business profitabil, iar pentru companiile care nu au abordat această nișă, este o piață care merită cel puțin încercată.

Iată de unde puteți începe:

1. Alegerea furnizorului

Acest prim pas în importul de produse electrice și electrocasnice presupune evaluarea țărilor de interes și compararea competitivității potențialilor furnizori. Asemănător cazului  altor produse, criteriile principale de selecție trebuie să fie calitatea, prețul de achiziție, dar și alte costuri legate de import, cum sunt tarifele și taxele vamale, respectiv costurile de transport sau depozitare în porturi, dacă vorbim despre importuri extra-UE. Nu în ultimul rând, este bine să puteți afla cât de serios este viitorul partener de business. Rețineți că produselor din această categorie nu li se aplică nicio restricție la import, însă nici nu există vreun nivel tarifar preferențial aplicabil.

2. Verificarea condițiilor de import și a taxelor vamale, respectiv asigurarea conformității produsului cu cerințele UE

Există anumite grupe de mărfuri care sunt supuse restricțiilor și necesită permise sau licențe speciale și este indicat ca mai întâi să verificați baza de date TARIC pentru a vedea dacă aveți nevoie de așa ceva pentru importul produsului vizat. De obicei. este vorba despre produse agricole, chimice, siderurgice, culturale,animale, deșeuri, armament etc.

Tarifele de import se plătesc doar atunci când acestea intră în UE, indiferent de stat și, de regulă, este nevoie de prezentarea unui certificat de origine. Apoi, produsele importate pot circula pe piața Uniunii Europene fără alte formalități vamale.

În ceea ce privește taxele, mereu se aplică TVA, apoi, în funcție de natura produsului este posibil să se aplice accize (pentru tutun, alcool, produse energetice) sau taxe antidumping pentru protejarea producătorilor Uniunii Europene.

Produsele de sănătate și igienă pot necesita diferite tipuri de testări și certificări (cosmetice, fitosanitare, medicamente etc.) și la fel și cele electrice și electrocasnice, pentru care este necesar să se obțină marcajul CE, care atestă că produsul este conform cu legislația UE.

3. Realizarea tranzacției

Dacă vorbim despre importurile intra-UE, majoritatea tranzacțiilor se realizează în moneda EURO, iar principala dumneavoastră preocupare este să încheiați tranzacția la un curs valutar cât mai bun. În funcție de recurență, puteți alege să efectuați schimburile valutare la cursul SPOT sau să utilizați instrumente de hedging, care vă ajută nu doar să beneficiați de un curs fix pe o perioadă determinată, ci și să economisiți bani din schimburile valutare, planificând astfel mai bine resursele financiare asociate tranzacțiilor cu partenerii externi. 

4. Pregătirea documentației

Documentația pe care trebuie să o completați  în calitate de importator de produse electrice și electrocasnice este destul de complexă și cuprinde următoarele:
  • factură comercială externă de la exportator;
  • factură de transport de la exportator (dacă aceasta a fost plătită separat);
  • documentul de transport și asigurarea pentru marfă;
  • actele firmei exportatoare și importatoare;
  • certificatul de origine a mărfii;
  • certificatul de conformitate de calitate;
  • certificatul de garanție;
  • contractul extern;
  • lista produselor achiziționate (packing list);
  • declarația vamală de import.

Cele mai importante formulare solicitate la import sunt, în general, declarația vamală de import, declarația sumară de intrare (ENS) – se prezintă înainte de sosirea mărfurilor la primul punct de intrare în UE și documentul administrativ unic (DAU) – formular comun de declarație de import pentru toate țările UE.

Nu subestimați impactul fluctuațiilor valutare asupra bugetului companiei

Unul dintre cele mai mari obstacole cu care s-au confruntat importatorii de produse electrice și electrocasnice a fost volatilitatea mare de pe piețele internaționale care a pus presiune și pe cursul de schimb Leu-Euro. Specialiștii susțin că deprecierea Leului nu a fost una exagerată și a jucat un rol important în atenuarea riscurilor majorării deficitului comercial prin limitarea importurilor. Această volatilitate mare de pe piețele internaționale a avut un impact major asupra companiilor importatoare care s-au confruntat cu costuri mai mari. Astfel de obstacole ar fi putut fi evitate dacă importatorii ar fi beneficiat de cursurile oferite în condiții excelente de către AKCENTA sau dacă ar fi utilizat instrumente de acoperire a riscului valutar, cum ar fi contractele Forward – prin intermediul cărora tranzacția se face la o dată stabilită în viitor, însă la un curs fix, aducând companiei siguranță și eliminând riscul rezultat dintr-o evoluție negativă viitoare a cursurilor de schimb.

Nu în ultimul rând, pandemia de coronavirus și închiderea granițelor au cauzat și probleme cu transportul produselor electrice și electrocasnice sau întârzieri vamale. Aceste impedimente nu au putut fi controlate în niciun fel de către importator și au început să dispară treptat pe măsură ce au început să fie eliminate restricțiile.

Situația globală încă nu a ajuns la un echilibru după apariția pandemiei care a deschis multe ferestre de oportunitate, însă și unele de risc. Noi vă recomandăm să rămâneți informați și vigilenți în ceea ce privește schimbările legislative în ceea ce privește importul și vă rămânem cu plăcere la dispoziție pentru a vă ghida în privința celor mai bune condiții financiare pentru realizarea plăților și a conversiilor valutare.

Soluții pentru IMM-uri din partea celui mai mare fintech din Europa Centrală

Analiză oferită de AKCENTA – primul fintech destinat exclusiv companiilor, care de mai bine de 20 de ani oferă IMM-urilor condiții inegalabile pentru schimburi valutare și plăți internaționale. 
Doriți să aflați mai multe despre serviciile noastre?
AKCENTA CZ
cea mai mare instituție de plată
din Europa Centrală
Vreau sa devin client
51.000
de clienți
25
peste
de ani experiență