Priemyslová produkcia – máj 2013

Priemyslová produkcia – máj 2013

Priemyslová produkcia sa v medziročnom vyjadrení i naďalej nachádza v zápornom teritóriu, keď v máji bol vykázaný pokles o 2,2 %. O niečo lepšie vychádza porovnanie s predchádzajúcim mesiacom, kde priemyslová produkcia vzrástla o 0,7 %.

K medziročnému poklesu priemyselnej produkcie v máji najviac prispela ťažba a dobývanie (pokles o 25,3 %), výroba motorových vozidiel (pokles o 2,6 %) a výroba ostatných dopravných prostriedkov a zariadení (pokles o 15,2 %). Na druhej strane bol zaznamenaný rast v odvetviach rozvodu elektriny, plynu a tepla (rast o 1,5 %) a výroby strojov a zariadení (rast o 7,7 %).

Za sklamanie je možné označiť pohľad na nové zákazky. Zatiaľ čo v apríli ich hodnota medziročne vzrástla o 5,8 %, tak v máji naopak o 6,1 % poklesla. Zahraničné zákazky pritom poklesli o 8,0 % a domáce o 2,3 %. Údaje o zákazkách však nie je možné preceňovať. Štatistika zákaziek je totiž značne volatilná a v rámci jednotlivých mesiacov vykazuje pomerne výrazné výkyvy.

Súhrnne však nie je možné májové dáta hodnotiť negatívne. Domáci priemysel začína vykazovať známky stabilizácie, respektíve priemysel si pravdepodobne už našiel dno v prvom štvrťroku tohto roku. Otázkou je, kedy sa od onoho pomysleného dna začne odrážať. Predstihové indikátory signalizujú, že by to mohlo byť v druhej polovici tohto roku. Za celý tento rok však naďalej očakávam pokles priemyselnej výroby.

Miroslav Novák

analytik spoločnosti AKCENTA

miroslav.novak@akcenta.eu

priemyslova produkcia – maj 2013

Zdroj: Český štatistický úrad, AKCENTA

AKCENTA CZ
cea mai mare instituție de plată
din Europa Centrală
Vreau sa devin client
29.000
de clienţi
20
de ani experienţă
Prin utilizarea acestui web sunteţi de acord cu salvarea şi utilizarea fişierelor cookies. Mai multe despre protecţia datelor personale.