Akcenta top

Semnificația cooperării dintre țările Grupului de la Visegrad

Semnificația cooperării dintre țările Grupului de la Visegrad
În ultimul timp s-au intensificat discuțiile în cadrul țărilor Grupului de la Visegrad, format din Republica Cehă, Ungaria, Polonia și Slovacia. Aceste țări au multe în comun, luând în considerare și istoria recentă. Care este însă legătura economică dintre țările menționate și au avut loc schimbări în acest sens în ultimele două decenii? Răspunsul la această întrebare îl căutăm cu ajutorul datelor despre evoluția comerțului extern.

În ultimul timp au loc tot mai des întâlniri are liderilor așa-numitului Grup de la Visegrad. Discuțiile s-au intensificat mai ales ca urmare a necesității identificării unei soluții pentru criza imigrației, această grupare politică opunându-se cotelor obligatorii referitoare la redistribuirea refugiaților. Țările Grupului de la Visegrad promovează o soluție care presupune protejarea granițelor externe ale Uniunii Europene, soluționarea conflictului în locul unde se poartă lupte, o colaborare mai strânsă cu Turcia (de unde vin mulți oameni tocmai în Europa) și sprijinirea țărilor vest-balcanice, care s-au confruntat în trecut cu probleme mari sub atacul noilor valuri de refugiați. Printre acestea se numără și unul dintre membrii V4, Ungaria.


În perioada actuală, Grupul de la Visegrad este condus de Republica Cehă. Obiectivele principale ale președinției cehe sunt în primul rând colaborarea în domeniul energeticii, cooperare defensivă și dezvoltarea economiei digitale. Alte tematici importante sunt dezvoltarea infrastructurii de transport, a dimensiunii sociale pentru integrarea europeană sau combaterea evaziunii fiscale. În cadrul președinției, Republica Cehă coordonează de asemenea întâlnirile țărilor V4 înainte de ședința Consiliului European de la Bruxelles și a altor întâlniri importante ale liderilor UE.

Economia țărilor V4

Cooperarea membrilor V4 nu are doar o semnificație politică, ci și economică. Chiar și înainte de a intra în UE, aceste țări au încheiat o convenție privind comerțul liber, ceea ce a intensificat cooperarea economică dintre acestea. De altfel, aceste state au multe lucruri în comun, fiind economii postcomuniste care se dezvoltă rapid și care abia acum își construiesc o poziție puternică. Caracteristicile tipice ale acestor țări sunt ponderea relativ ridicată a industriei în PIB (a se vedea graficul de mai jos - Ponderea industriei în valoarea adăugată brută VAB) și legătura strânsă cu țările UE, îndeosebi Germania. Firmele germane sunt atrase în țările Grupului din Visegrad îndeosebi de forța de muncă relativ ieftină și în același timp de calitate. Întrebarea este în ce măsură se pot ridica cu adevărat aceste state, din punct de vedere economic, la nivelul țărilor din Europa de Vest și în special a Germaniei, deoarece cu greu se poate compara cineva în viitorul apropiat cu importanța și poziția economică a acestei țări în UE.


În anul 2014, statele Grupului de la Visegrad au contribuit la PIB-ul total al Uniunii Europene cu aproximativ 5,3%. În schimb, contribuția Germaniei a fost de 21%.

Industrie/VAB (2014)

Economia Republicii Cehe

Republica Cehă are o economie tipică orientată spre export și industrie. După anul 1989 a trecut printr-o creștere semnificativă și datorită poziției sale geografice și a apropierii istorice cu Europa de Vest. Este vorba de o țară stabilă și prosperă. PIB-ul real al Republicii Cehe a crescut între anii 2000 și 2014 cu 40%.
Economia Republicii Cehe

În grafice vedem cum s-a schimbat ponderea comerțului reciproc al Republicii Cehe față de țările V4, Germania și restul lumii. Între anii 2000 și 2014 este evidentă creșterea cooperării economice dintre Republica Cehă și țările Grupului de la Visegrad. Țările V4 au contribuit cu 16% la comerțul internațional al Republicii Cehe, ceea ce arată un trend ascendent comparativ cu cel de 13% din anul 2000. Partenerul comercial principal este în continuare în mod clar Germania, chiar și în ciuda scăderii de la 36% la 29%.

Economia Slovaciei

Slovacia, care în mod istoric a format cu Republica Cehă un singur stat, are o dezvoltare economică foarte asemănătoare. Elementul principal este din nou industria. Partenerii comerciali principali sunt Germania și Republica Cehă.

Economia Slovaciei
Ponderea comerțului reciproc al țărilor V4 în cifra de afaceri totală a comerțului extern al Slovaciei a fost în jur de 24% atât în anii 2000, cât și în 2014. Doar structura geografică s-a schimbat. În grafice putem vedea că semnificația comerțului reciproc dintre Slovacia și Republica Cehă a scăzut. În schimb, în cadrul țărilor V4 a crescut cooperarea dintre Polonia și Ungaria. Cu toate acestea, comerțul cu țările V4 tot nu este mai important decât comerțul cu Germania, care are în continuare rolul principal, deși nu este un partener economic la fel de dominant ca în 2000.

Economia Ungariei

Ungaria este un alt membru al Grupului de la Visegrad. Este vorba din nou de o țară cu o economie industrială orientată spre export cu legături strânse cu Germania. Poate în mod surprinzător, Ungaria nu este legată foarte mult din punct de vedere economic de țările balcanice, lucru care se datorează în primul rând economiei slabe a acestor țări. PIB-ul real al acestei țări a crescut în anii 2000 până în 2014 cu 29%.

Economia Ungariei
Și pentru acest membru al Grupului de la Visegrad, partenerul economic principal este Germania. Aceasta participă la comerțul internațional ungar cu aproximativ cu sfert. Dintre țările V4 a crescut importanța comerțului reciproc atât cu Polonia, cât și cu Slovacia și Republica Cehă. Deși în prezent cooperarea Ungariei cu celelalte țări ale Grupului de la Visegrad reprezintă circa 14% din comerțul internațional total, creșterea este una semnificativă și trendul ascendent comparativ cu 2000, când era de numai 5,5%.

Economia Poloniei

A patra țară care face parte din Grupul de la Visegrad este Polonia. Este o altă țară cu economie orientată spre industrie, care contribuie cu aproximativ 25% la valoarea adăugată brută totală. PIB-ul real al Poloniei a crescut în anii 2000 până în 2014 cu aproximativ 64%.

Economia Poloniei
Și în cazul Poloniei putem observa creșterea comerțului cu țările din Grupul de la Visegrad. Ponderea acestuia în comerțul internațional total a crescut de la 6,4% în anul 2000 la 9,1% în 2014. La fel ca în cazul celorlalte state V4, Germania își menține poziția sa dominantă. La comerțul extern a poarticipat cu 23,8%.

Concluzii

Din datele precedente este evident că importanța cooperării economice a țărilor V4 crește. Însă în cadrul comerțului extern al acestor economii, Germania își menține în continuare dominanța. Aceasta, în calitate de putere economică a Europei, ocupă poziția principală în toate statele Grupului de la Visegrad, atât în ceea ce privește exporturile, cât și în privința importurilor.


În plus, pentru economiile V4 este importantă diversificarea structurii partenerilor comerciali și scăderea dependenței de Europa de Vest. Astfel, o eventuală încetinire a economiei germane poate fi înlocuită parțial cu comerțul reciproc în cadrul Grupului de la Visegrad, sau cu comerțul cu alți parteneri comerciali.

Doriți să aflați mai multe despre serviciile noastre?
AKCENTA CZ
cea mai mare instituție de plată
din Europa Centrală
Vreau sa devin client
51.000
de clienți
25
peste
de ani experiență