Specyficzna sytuacja na rynku walutowym

Specyficzna sytuacja na rynku walutowym

Szanowni Klienci,

w zwičzku z zakończeniem planu interwencyjnego Czeskiego Banku Narodowego, który sztucznie utrzymywał kurs na czeskiej korony w stosunku do euro nad poziomem 27,00 CZKEUR, uprzejmie informujemy, że na rynku walutowym panujč specyficzne warunki, które majč wyraŸny wpływ na przeprowadzane transakcje na tym rynku. Na rynku walutowym panuja duża zmiennoœæ i w zwičzku z tym sč wiêksze różnice miêdzy kursami kupna a sprzedaży.

Wasza AKCENTA  

AKCENTA CZ
cea mai mare instituție de plată
din Europa Centrală
Vreau sa devin client
29.000
de clienți
20
de ani experiență
Prin utilizarea acestui web sunteți de acord cu salvarea și utilizarea fișierelor cookies. Mai multe despre protecția datelor personale.