Akcenta top

Zahraniční obchod - červen 2014

Zahraniční obchod - červen 2014
Výhled na letošní rok zůstává optimistický. Stabilní situace v eurozóně a slabá koruna budou napomáhat výrazným růstům objemu vývozu i dovozu a silně přebytkové obchodní bilanci, která bude letos opět rekordní.

Statistika zahraničního obchodu pokračuje ve vykazování velmi dobrých nominálních čísel. V červnu objem vývozu vzrostl meziročně o 12,9 % a dovozu o 11,9 %. Saldo obchodní bilance bylo kladné ve výši 19,1 mld. korun. V souhrnu za první polovinu letošního roku činil přebytek obchodní bilance v národním pojetí 104,3 mld. korun, což je oproti stejnému období loňského roku zlepšení o 27 mld. korun. Pokud vezmeme v potaz přeshraniční metodiku, tak v první polovině roku činil přebytek obchodní bilance dokonce 241,4 mld. korun oproti loňským 189,3 mld. korun.

Klíčovým vývozním artiklem jsou stroje a dopravní prostředky, jejichž vývoz v červnu meziročně vzrostl o 12,6 % a které činí nadpoloviční většinu veškerého českého vývozu. Růst vývozu přes 10 % přidaly i polotovary a materiály. V případě dovozu meziročně nejvíce vzrostl objem dovážených chemikálií, a to o 17,3 % a rovněž dovoz strojů a dopravních prostředků o 17 %. Kladné saldo obchodní bilance dosáhla v červnu ČR u strojů a dopravních prostředků (36,8 mld. korun), průmyslového zboží (5,2 mld. korun) a u polotovarů (4 mld. korun). Naopak záporné saldo tradičně vykazují paliva (-14,6 mld. korun), kde se však deficit meziročně snížil a chemikálie (-11,2 mld. korun), kde v červnu došlo k prohloubení schodku o 1,09 mld. korun.

Výhled na letošní rok zůstává optimistický. Stabilní situace v eurozóně a slabá koruna budou napomáhat výrazným růstům objemu vývozu i dovozu a silně přebytkové obchodní bilanci, která bude letos opět rekordní.
AKCENTA CZ
cea mai mare instituție de plată
din Europa Centrală
Vreau sa devin client
39.000
de clienţi
20
peste
de ani experienţă
Prin utilizarea acestui web sunteţi de acord cu salvarea şi utilizarea fişierelor cookies. Mai multe despre protecţia datelor personale.