Akcenta top

Zahraniční obchod - červenec 2013

Zahraniční obchod - červenec 2013

Podle právě zveřejněné statistiky ČSÚ vzrostl v červenci vývoz meziročně o 3,2 % a dovoz o 1,3 %. Obchodní bilance ve stejném měsíci byla přebytková ve výši 28,2 mld. korun. Letošní červenec měl ve srovnání s tím loňským větší počet pracovních dní. Po sezonním očištění vývoz v červenci ve srovnání s červnem vzrostl o 0,5 %, zatímco dovoz klesl o 2,0 %. Pokračuje tak scénář s prvního pololetí letošního roku, kdy dovoz zaostává za vývozem.

Vývoz strojů a dopravních prostředků v červenci vzrostl o 1,7 %. Stroje a dopravní prostředky přitom tvoří více jak padesátiprocentní podíl českého vývozu. K růstu vývozu došlo i v případě polotovarů a materiálů ve výši 7,4 %. Na druhé straně poklesl dovoz minerálních paliv o 7,4 % a významně, o 36,0 %, poklesl i dovoz ropy.

Podle teritoriálního členění zůstává bilance ČR se zeměmi EU silně přebytková. V červenci kladné saldo činilo 53,4 mld. korun a meziročně bylo vyšší o 2,1 mld. korun. Pozitivní bilanci máme s většinou zemí EU, ale existují i výjimky. Jedná se například o Polsko, se kterým se v červenci schodek zahraničního obchodu prohloubil o 1,6 mld. korun. Tradičně záporné zůstává záporné saldo s Ruskem (díky komoditám) a s Čínou.

ČR je silně proexportně zaměřenou zemí, kde se podíl celkového vývozu na HDP pohybuje kolem 80 %. Není tedy divu, že naše ekonomika je velmi náchylná na hospodářské změny u našich klíčových obchodních partnerů. Poslední data z eurozóny však dávají určitou naději, že by v závěru letošního roku mohlo dojít k nárůstu poptávky po českém zboží. Mírně optimistický je i výhled na příští rok. Hovořit však v současnosti o oživení evropského hospodářství je z mého pohledu zatím předčasné.

AKCENTA CZ
cea mai mare instituție de plată
din Europa Centrală
Vreau sa devin client
39.000
de clienţi
20
peste
de ani experienţă
Prin utilizarea acestui web sunteţi de acord cu salvarea şi utilizarea fişierelor cookies. Mai multe despre protecţia datelor personale.