Akcenta top

Zahraniční obchod - duben 2014

Zahraniční obchod - duben 2014

Komentář k zahraničnímu obchodu – duben 2014

Výhled na letošní rok zůstává optimistický. Pokračující hospodářské oživení v eurozóně a slabá koruna budou napomáhat výrazným růstům objemu vývozu i dovozu a silně přebytkové obchodní bilanci, která bude letos opět rekordní.

Vysoká statistická základna z loňského dubna způsobila nižší meziroční růst obratu zahraničního obchodu, než tomu bylo v předchozích měsících letošního roku. Meziroční růst vývozu o 11,2 % a dovozu o 11,3 % lze však v tomto kontextu hodnotit jednoznačně kladně. A stejně tak i dubnový přebytek obchodní bilance ve výši 16,5 mld. korun. V souhrnu za první čtyři měsíce letošního roku je přebytek obchodní bilance vyšší než za prvních pět měsíců roku loňského.

Z pohledu vývozu jsou pro ČR klíčové země EU28, kam v dubnu směřovalo téměř 83 % veškerého vývozu. Z toho téměř jedna třetina veškerého vývozu jde do sousedního Německa. V meziročním srovnání vývoz do EU28 vzrostl o 12,7 % a vývoz do zemí eurozóny o 10,3 %. Oproti tomu do zemí mimo EU28 vzrostl vývoz jen o 4,8 %.  Ze sledovaných zemí se nejvíce zvýšil vývoz do Spojeného království (18,6 %) a do Německa (12,2 %). Navzdory napjaté situaci na Ukrajině vývoz do Ruské federace v dubnu meziročně vzrostl o 2,0 %, zatímco v případě Rakouska došlo k jeho poklesu o 2,0 %.

Kladné saldo zahraničního obchodu má ČR s EU28 (v dubnu 53,1 mld. korun) a se zeměmi eurozóny (v dubnu 40,2 mld. korun). Záporné saldo má ČR naopak s Čínou (v dubnu -21,8 mld. korun), s Polskem (-2,1 mld. korun) a díky negativní komoditní bilanci i s Ruskou federací (-3,0 mld. korun).

Výhled na letošní rok zůstává optimistický. Pokračující hospodářské oživení v eurozóně a slabá koruna budou napomáhat výrazným růstům objemu vývozu i dovozu a silně přebytkové obchodní bilanci, která bude letos opět rekordní.

 

Miroslav Novák
analytik společnosti AKCENTA
miroslav.novak@akcenta.eu
AKCENTA CZ
cea mai mare instituție de plată
din Europa Centrală
Vreau sa devin client
39.000
de clienţi
20
peste
de ani experienţă
Prin utilizarea acestui web sunteţi de acord cu salvarea şi utilizarea fişierelor cookies. Mai multe despre protecţia datelor personale.