Akcenta top

Zahraniční obchod - srpen 2013

Zahraniční obchod - srpen 2013

Podle čerstvě zveřejněné statistiky ČSÚ vzrostl v srpnu vývoz meziročně o 1,9 %, zatímco dovoz stagnoval. Obchodní bilance skončila přebytkem ve výši 20,6 mld. korun. Růstová čísla zaznamenala statistika zahraničního obchodu i na meziměsíční bázi. Po sezonním očištění vývoz v srpnu oproti červenci vzrostl o 2,8 % a dovoz o 4,2 %. V srpnu se dařilo vývozu strojů a dopravních prostředků, kde došlo k meziročnímu nárůstu o 6,5 %. Dařilo se především automobilům. Přebytek mezi vývozem a dovozem strojů a dopravních prostředků se meziročně zvýšil o 9,3 mld. korun na 43,4 mld. korun. Na druhé straně pokles vývozu zaznamenala výpočetní technika, a to o 3,1 mld. korun.

Podle teritoriálního členění zůstává bilance ČR se zeměmi EU28 silně přebytková. V srpnu kladné saldo činilo 51,4 mld. korun a meziročně bylo vyšší o 1,5 mld. korun. Na druhé straně došlo k poklesu schodku se zeměmi mimo EU na 30 mld. korun. Přebytek vzrostl v obchodě s Německem (o 1,2 mld. korun) a Francií (o 1,1 mld. korun). K prohloubení schodku došlo u obchodu s Polskem (o 1,2 mld. korun).

Výhled na závěr letošního roku i na celý rok 2014 začíná být více optimistický. Důvodem je především vývoj ve zbylých zemích EU, primárně v Německu. Postupné oživení evropské ekonomiky by se mělo kladně odrazit na rostoucí obchodní výměně a to jak na straně vývozu, tak i dovozu. Rizika však přervávají a hovořit tak v současnosti s jistotou o výraznějším oživení evropského hospodářství je z mého pohledu i nadále předčasné.

AKCENTA CZ
cea mai mare instituție de plată
din Europa Centrală
Vreau sa devin client
39.000
de clienţi
20
peste
de ani experienţă
Prin utilizarea acestui web sunteţi de acord cu salvarea şi utilizarea fişierelor cookies. Mai multe despre protecţia datelor personale.