Akcenta top

Publicarea Informațiilor cu privire la identitatea locurilor de executare și cu privire la calitatea tranzacțiilor efectuate de către societățile de investiții

În conformitate cu prevederile art. 64-66 ale Directivei 2017/565, AKCENTA este obligată să respecte reglementările pentru executarea tranzacțiilor în cele mai bune condiții. Scopul acestor reglementări este ca fiecare tranzacție în parte a clientului să fie executată în conformitate cu reglementările corespunzătoare pentru executarea tranzacțiilor și, de asemenea, pentru a se asigura continuitatea executării tranzacțiilor în cele mai bune condiții. AKCENTA stabilește aceste reglementări ca fiind comune pentru toate categoriile sale de clienți (clienți neprofesioniști, clienți profesioniști, parteneri potriviți).

În cursul evaluării ducerii la îndeplinire a obligațiilor best execution trebuie ținut cont de caracterul specific al acestui tip de activitate economică, având în vedere că produsele oferite de AKCENTA (derivate OTC) sunt instrumente care sunt propuse pe baza cerințelor individuale specifice ale clientului și în realitate nu au un echivalent precis în operațiunile de tranzacționare pe RT, MOS sau OOS. Locul de executare este însuși comerciantul cu hârtii de valoare (AKCENTA) și alți factori care sunt relevanți din punctul de vedere al best execution, se supun faptului că sunt obiectul unui contract individual între comerciantul cu hârtii de valoare și client cu privire la negocierea produsului respectiv. Pentru derivatele OTC nestandardizate, directiva 2017/565 precizează că ele acoperă o relație contractuală individuală care reglementează condițiile concrete specifice în care se găsesc clientul și comerciantul cu hârtii de valoare (AKCENTA); pentru scopurile modului best execution ele nu trebuie să fie pe deplin similare cu activitățile economice în care este vorba de acțiuni tranzacționate pe RT, MOS sau OOS. Având în vedere că obligația best execution este valabilă pentru toate instrumentele de investiții, și în cazul produselor oferite de AKCENTA este important de obținut informații relevante privind piața, cu scopul de verifica dacă prețul oferit clientului pe piața nebursieră este corect și dacă corespunde obligațiilor comerciantului cu hârtii de valoare de a executa tranzacția în cele mai bune condiții. Numitul comerciant (AKCENTA) verifică corectitudinea prețurilor concrete oferite clientului nu numai în conformitate cu datele de pe piață care îi sunt disponibile și pe care le-a folosit pentru a estima prețurile produsului aflat în discuție ci, de asemenea, în măsura în care este posibil, prin comparație cu produse similare sau comparabile. Conformitatea de piață a derivatelor OTC care sunt discutate cu clienții este urmărită înainte de încheierea contractului respectiv.

Vezi mai jos criteriile pentru a asigura cele mai bune condiții în funcție de importanța lor descrescătoare.

Criteriu

Procedură și importanța criteriului

Ordinea importanței

Prețul care poate fi obținut

În cazul cumpărării, decisiv este prețul cel mai mic, în cazul vânzării decisiv este prețul cel mai mare. Calitatea prețului depinde de numărul participanților de pe piață și de actuala cerere și ofertă.

Pentru compararea prețurilor concrete, AKCENTA folosește platformele comerciale ale unor bănci (Raiffeisenbank, SAXO, Alior bank, Monex) și sursele de informații ale BLOOMBERG.

1

Calitatea (credibilitatea) partenerului potrivit

În conformitate cu propriile reglementări de gestionare a riscurilor, AKCENTA evaluează partenerul potrivit, inclusiv organizarea acestuia în sensul calității serviciilor oferite (condițiile stabilite), a credibilității, stabilității financiare.

2

Viteza cu care se execută tranzacția

La viteza organizării operațiunii se ia în considerare și viteza transferului între bănci.

3

Valoarea activității economice solicitate

Valoarea se stabilește în legătură cu condițiile și limitele partenerului.

4

Valoarea comisioanelor aplicate clientului

Pentru client, locul de executare este AKCENTA. Comisioanele se stabilesc în conformitate cu Lista de tarife sau cu un program de prețuri individualizat. Nu este relevant pentru evaluarea partenerului.

--

Valoarea propriilor comisioane aplicate clientului

Pentru client, locul de executare este AKCENTA. AKCENTA nu transferă asupra clienților comisioanele pentru instrumentele de investiții aplicate de către partener.

--

În cazul în care pentru o tranzacție există mai mulți parteneri, AKCENTA acționează în conformitate cu criteriile enunțate mai sus de la cel mai important spre cel mai puțin important. Pentru o tranzacție concretă, AKCENTA evaluează întotdeauna factorii pentru executarea tranzacției în cele mai bune condiții, cum ar fi prețul (1), gradul de risc al partenerului (2) și viteza (3) – în funcție de acești factori va alege partenerul pentru încheierea tranzacției.

(În conformitate cu Directiva Comisiei UE 2017/576 din data de 8.6.2016.), în fiecare an AKCENTA este obligată să facă publice pentru fiecare tip de instrument de investiții 5 locuri de executare în care a executat tranzacții ale clienților, rezumatul și concluziile analizei calității operațiunilor încheiate. Pentru client, locul de executare este AKCENTA. Informațiile oferite rezultă din datele cuprinse în anexa II a Directivei 2017/576.

Explicarea termenilor
  • RT - Piață regularizată /Regulovanę trh/
  • OOS - Sistem comercial organizat /Organizovanę obchodní systém/
  • MOS - Sistem comercial cu mai multe părți /Mnohostrannę obchodní systém/
  • Derivate OTC - Derivatele pot fi comercializate cu ajutorul OTC (Over the Counter) sau pe piața bursieră. Cele mai multe operațiuni se desfășoară prin intermediul OTC.
AKCENTA CZ
cea mai mare instituție de plată
din Europa Centrală
Vreau sa devin client
51.000
de clienți
25
peste
de ani experiență