Akcenta top

Informații referitoare la PRIIPS

Directiva nr. 1286/2014 cu privire la informațiile-cheie care se referă la produse de investiții structurale de retail și produse de asigurări cu componentă de investiții (mai departe PRIIPs) aduce cu sine obligația de a oferi clienților neprofesioniști (clienți conform MiFID) informații-cheie (mai departe KID) înainte de oferirea serviciului care se referă la investiții.

Fiecare KID este individual și cuprinde informații concrete referitoare la produsul concret / tipul de tranzacție cu componentă de investiții concret. AKCENTA nu creează și nu oferă KID atunci când se discută tranzacții la termen, care sunt stabilite cu scopul asigurării lor. La solicitarea clientului (client conform MIFID), AKCENTA oferă clientului aceste informații specifice referitoare la tipul concret de tranzacție.

AKCENTA CZ
cea mai mare instituție de plată
din Europa Centrală
Vreau sa devin client
51.000
de clienți
25
peste
de ani experiență