Akcenta top

LEI

De ce am nevoie de LEI (Legal Entity Identifier) și la ce servește?

Obligația de a avea LEI este în conformitate cu Regulamentul EMIR (Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului UE) nr. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate OTC-Over-the-counter, centrala părților opuse și registrele datelor de tranzacții). EMIR obligă toate părțile opuse financiare și non-financiare să avizeze/notifice registrelor datelor de tranzacții (RDT) încheierea tranzacțiilor cu toate derivatele și eventuale modificări. Avizarea trebuie să fie depusă cel târziu în ziua următoare de la efectuarea derivatului. Pentru avizare/notificare este nevoie ca fiecare persoană juridică sa dispună de așa-numit LEI care identifică subiectul respectiv. Este vorba despre un identificator unic local alfanumeric cu 20 de poziții a persoanei juridice care permite un reporting corect a tranzacțiilor cu derivate. Este atribuit conform standartului ISO 17442 ”Financial Services – Legal Entity Identifier (LEI)”. Un LEI poate avea doar o unică persoană juridică pe plan mondial.

Cum solicit identificatorul LEI?

Atribuirea identificatorului LEI solicită fiecare subiect (client) individual prin intermediul formularului de pe site. Persoana autorizată completează toate datele obligatorii, eventual alte date facultative cu ajutorul formularului electronic (accesibil aici: https://www.cdcp.cz/index.php/en/other-bussiness/lei-legal-entity-identifier/lei-assignment ).

După trimiterea datelor va avea loc verificarea automată a acestora. După trimiterea cu succes, clientul va primi o informație privind efectuarea plății pentru atribuirea LEI, inclusiv simbolul variabil. După achitarea taxei va a avea loc atribuirea LEI, în conformitate cu ISO 17442. Persoana autorizată va primi prin sistemul electronic o informație privind atribuirea LEI și factura plății achitate.

Prelungirea valabilității LEI

Valabilitatea LEI este de un/1 an. Cu 4 săptămâni înainte de expirarea valabilității, clientul va primi o informație de la CDCP (Depozitarul central al titlurilor de valoare s.a.) privind obligația de achitare a taxei anuale (clientull va primi o altă factură).

Taxele

Atribuirea LEI nu reprezintă o activitate de venit și servește doar la acoperirea costurilor de ținere a evidenței LEI și de implementare. Taxa de atribuire este de 1875 CZK (cca.70 EUR), iar Taxa anuală de ținere a evidenției este de 1375 CZK (cca.50 EUR). Acestea pot fi achitate în valuta CZK sau EUR. Modificarea datelor este gratuită. În cazul în care taxa nu este achitată, identificatorul LEI va fi reziliat și nu va mai fi valabil pentru reporting.

Cine reportează

Înainte de semnarea contractului (CCPI-contract cadru plăți și investiții), clientul indică dacă autorizează/nu autorizează Societatea AKCENTA de a aviza datele privind încheierea, modificarea sau terminarea Tranzacției la termen care a fost încheiată cu Societatea AKCENTA către RDT (clientul va bifa în CC opțiunea EMIR da/nu). Pentru clienți este întotdeauna un avantaj atunci când reportingul este executat de Societate, deoarece acesta nu este taxat.

Societatea reportează în numele clientului (EMIR da)

Această autorizație poate fi acordată numai în legătură cu toate Tranzacțiile la termen încheiate între Client și Societate de la autorizația intrată în vigoare. Mai multe detalii sunt menționate în CCG. Clientul comunică identificatorul LEI Societății la semnarea contractului cadru (CCPI), cel târziu în termen de 14 zile după încheierea primei tranzacții la termen. Condiția pentru încheierea tranzacțiilor la termen este de a comunica Societățiii indicatorul LEI. În cazul în care clientul autorizează Societatea să reporteze în numele său și nu comunică indicatorul LEI, clientul este rugat să completeze LEI. În cazul în care clientul în termen de 14 zile după încheierea primei tranzacții nu va completa LEI, alte tranzacții la termen nu vor fi încheiate cu el.

Clientul reportează individual (EMIR nu)

Astfel clientul nu consimte reportingul tranzacțiilor de către Societate și tranzacțiile le reportează individual. Chiar și în acest caz, clientul este obligat să comunice Societății indicatorul LEI și să reporteze tranzacțiile individual direct către RDT. Taxele legate de reportingul direct sunt de 3800 EUR (suma orientativă) chiar și pentru înregistrare în calitate de subiect de reporting. Aceasta nu scapă clientul de obligația de a înregistra LEI (vezi mai sus). Reportingul este o formă structurată în conformitate cu regulile predefinite și este în format CSV. Este vorba de un tabel detaliat care conține câteva zeci de coloane.
AKCENTA CZ
cea mai mare instituție de plată
din Europa Centrală
Vreau sa devin client
39.000
de clienți
20
peste
de ani experiență
Prin utilizarea acestui web sunteți de acord cu salvarea și utilizarea fișierelor cookies. Mai multe despre protecția datelor personale.