Akcenta top

LEI

De ce am nevoie de LEI (Legal Entity Identifier) și la ce servește?

Obligația de a avea LEI este în conformitate cu Regulamentul EMIR (Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului UE) nr. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate OTC-Over-the-counter, centrala părților opuse și registrele datelor de tranzacții). EMIR obligă toate părțile opuse financiare și non-financiare să avizeze/notifice registrelor datelor de tranzacții (RDT) încheierea tranzacțiilor cu toate derivatele și eventuale modificări. Avizarea trebuie să fie depusă cel târziu în ziua următoare de la efectuarea derivatului. Pentru avizare/notificare este nevoie ca fiecare persoană juridică sa dispună de așa-numit LEI care identifică subiectul respectiv. Este vorba despre un identificator unic local alfanumeric cu 20 de poziții a persoanei juridice care permite un reporting corect a tranzacțiilor cu derivate. Este atribuit conform standartului ISO 17442 ”Financial Services – Legal Entity Identifier (LEI)”. Un LEI poate avea doar o unică persoană juridică pe plan mondial.

Cum solicit identificatorul LEI?

Fiecare client (entitate juridică) solicită codul LEI în mod individual, prin intermediul formularului web. Persoana autorizată completează toate datele obligatorii sau alte informații opționale, prin intermediul formularului electronic disponibil aici: https://www.codlei.ro/#taotlus-form

Prelungirea valabilității LEI

Codul LEI are o valabilitate de un an. Cu 4 săptămâni înainte de încetarea valabilității, clientul primește de la Registrul LEI o notificare cu privire la obligativitatea de a achita taxa anuală (primește o altă factură).

Taxele

Alocarea codului LEI nu este o activitate lucrativă și servește doar pentru acoperirea costurilor de operare și implementare. Se poate plăti în RON. Taxa de alocare este de 250 RON pentru 1 an (puteți aplica pentru 3 ani preț 600 RON sau 5 ani preț 950 RON). Prețul pentru reînnoirea codului după 1 an este de 250 RON. Modificarea datelor se face gratuit. În caz de neplată a taxei, codul LEI devine nul și nu va fi utilizat pentru raportare.

Cine reportează

Înainte de semnarea contractului (CCPI-contract cadru plăți și investiții), clientul indică dacă autorizează/nu autorizează Societatea AKCENTA de a aviza datele privind încheierea, modificarea sau terminarea Tranzacției la termen care a fost încheiată cu Societatea AKCENTA către RDT (clientul va bifa în CC opțiunea EMIR da/nu). Pentru clienți este întotdeauna un avantaj atunci când reportingul este executat de Societate, deoarece acesta nu este taxat.

Societatea reportează în numele clientului (EMIR da)

Această autorizație poate fi acordată numai în legătură cu toate Tranzacțiile la termen încheiate între Client și Societate de la autorizația intrată în vigoare. Mai multe detalii sunt menționate în CCG. Clientul comunică identificatorul LEI Societății la semnarea contractului cadru (CCPI), cel târziu în termen de 14 zile după încheierea primei tranzacții la termen. Condiția pentru încheierea tranzacțiilor la termen este de a comunica Societățiii indicatorul LEI. În cazul în care clientul autorizează Societatea să reporteze în numele său și nu comunică indicatorul LEI, clientul este rugat să completeze LEI. În cazul în care clientul în termen de 14 zile după încheierea primei tranzacții nu va completa LEI, alte tranzacții la termen nu vor fi încheiate cu el.

Clientul reportează individual (EMIR nu)

Astfel clientul nu consimte reportingul tranzacțiilor de către Societate și tranzacțiile le reportează individual. Chiar și în acest caz, clientul este obligat să comunice Societății indicatorul LEI și să reporteze tranzacțiile individual direct către RDT. Taxele legate de reportingul direct sunt de 3800 EUR (suma orientativă) chiar și pentru înregistrare în calitate de subiect de reporting. Aceasta nu scapă clientul de obligația de a înregistra LEI (vezi mai sus). Reportingul este o formă structurată în conformitate cu regulile predefinite și este în format CSV. Este vorba de un tabel detaliat care conține câteva zeci de coloane.
AKCENTA CZ
cea mai mare instituție de plată
din Europa Centrală
Vreau sa devin client
51.000
de clienți
25
peste
de ani experiență