Akcenta top

Implementare MiFID în compania AKCENTA

Începând cu 3 ianuarie 2018 a intrat în vigoare Directiva UE 2014/65 (cunoscută sub numele de MiFID II), care include o serie de modificări care au ca scop consolidarea protecției consumatorilor, îmbunătățirea transparenței și furnizarea informații mai detaliate privind comerțul. AKCENTA implementează o serie de măsuri care sunt în concordanță cu aceste cerințe - vă prezentăm mai jos un rezumat al celor mai importante modificări. O descriere detaliată, inclusiv alte modificări, se află în Broșura informativă, care poate fi descărcată aici.

Evaluarea pieței țintă - test de compatibilitate a produsului cu clientul

AKCENTA efectuează niște teste de compatibilitate a produselor oferite cu clienții. Pentru a se îndeplini aceste cerințe, vă vom contacta în scurt timp pentru a vă solicita completarea unor chestionare de investiție. Obiectivul este acela de a crește nivelul de informare cu privire la posibilele riscuri ale serviciilor de investiții în cazul clienților neprofesioniști și de a se asigura nu mai mare nivel de protecție a acestora.

Executarea ordinele în cele mai bune condiții și în interesul superior al clientului

AKCENTA are stabilită o regulă al cărei obiectiv este acela de a executa fiecare ordin al clientului în cele mai bune condiții, precum și acela de a se asigura executarea consecventă a ordinelor în cele mai bune condiții, în mod onest și corect și în interesul superior al clientului.

Informații privind scăderea valorii portofoliului

AKCENTA își informează clienții cu privire la performanțele portofoliilor lor. Dacă valoarea actuală de piață a portofoliului scade cu 10% sau cu 20%, 30% etc., clientul primește o informare cu privire la această modificare a valorii portofoliului său, cel târziu până la sfârșitul zile lucrătoare în cauză.

Gestionarea conflictelor de interese

AKCENTA are implementate reguli și mecanisme de prevenire a conflictelor de interese. În scopul de a preveni conflictele de interese, AKCENTA are creată o structură de organizare corespunzătoare, cu mecanisme de control care asigură separarea rolurilor incompatibile și care garantează prevenirea conflictelor de interese.

Informații privind costurile și comisioanele asociate

Toate costurile și comisioanele asociate, percepute pentru serviciul de investiții sau pentru servicii suplimentare pentru clienți, care ar trebui să fie comunicate, se bazează pe anexa II la Regulamentul UE 2017/565. La cererea clientului AKCENTA furnizează aceste informații anterior perfectării unei tranzacții concrete (valoarea concretă a costurilor și comisioanelor) și le furnizează ulterior defalcate pe elemente individuale în dosarul „Informații/Informații publice obligatorii conform MiFiD” în OLB.

AKCENTA CZ
cea mai mare instituție de plată
din Europa Centrală
Vreau sa devin client
51.000
de clienți
25
peste
de ani experiență