Reglementări şi licenţe

  AKCENTA CZ a.s. oferă serviciile sale în baza autorizațiilor acordate de către Banca Naţională a Cehiei.

  Societatea AKCENTA CZ deţine autorizaţie de activitate ca instituţie de plată în baza procedurii de acordare a licenţei emise de Banca Naţională a Cehiei in luna februarie 2011. Licenţa nu este limitată în timp şi autorizează societatea AKCENTA CZ pentru prestarea serviciilor de plată conform art. 3 alin. 1 lit. a) b) c) d) e) f) din legea privind plăţile. În luna iulie a anului 2009, societatea a obţinut autorizaţia pentru activitatea brokerului de titluri de valoare pentru gama de servicii principale de investiţie – conform art. 4 alin. 2 lit. a), b), c) şi servicii suplimentare de investiţii – conform art. 4 alin. 3 lit a). Această licenţă ne autorizează pentru efectuarea operaţiunilor şi tranzacţiilor la termen (Forward şi Swap). Pentru informaţii complete, adăugăm extrasul din Registrul Comerţului.

  Activități în România

  Societatea AKCENTA CZ funcționează în România sub licență de operare emisă de Banca Națională a Cehiei, iar ca rezultat al unui proces de notificare, în conformitate cu art. 17 și 25 din Directiva privind serviciile de plată (Payment Service 2007/64 / CE), în August 2014 a obţinut de la Banca Națională a României, aprobarea de a oferi serviciile sale clienţilor din România.

  Activitatea companiei AKCENTA CZ este confirmată în registrul oficial public al Băncii Naționale a României, pe site-ul BNR în secțiunea VI. ALTE INSTITUŢII DE PLATĂ. Listă instituțiilor de plată pot fi descărcate direct de aici.

  AKCENTA CZ oferă serviciile sale în străinătate pe baza Notificării de la Banca națională a Cehiei.

  Arhiva licenţelor

  Implementare MiFID în compania AKCENTA

  Începând cu 3 ianuarie 2018 a intrat în vigoare Directiva UE 2014/65 (cunoscută sub numele de MiFID II), care include o serie de modificări care au ca scop consolidarea protecției consumatorilor, îmbunătățirea transparenței și furnizarea informații mai detaliate privind comerțul. AKCENTA implementează o serie de măsuri care sunt în concordanță cu aceste cerințe - vă prezentăm mai jos un rezumat al celor mai importante modificări. O descriere detaliată, inclusiv alte modificări, se află în Broșura informativă, care poate fi descărcată aici.

  Evaluarea pieței țintă - test de compatibilitate a produsului cu clientul AKCENTA efectuează niște teste de compatibilitate a produselor oferite cu clienții. Pentru a se îndeplini aceste cerințe, vă vom contacta în scurt timp pentru a vă solicita completarea unor chestionare de investiție. Obiectivul este acela de a crește nivelul de informare cu privire la posibilele riscuri ale serviciilor de investiții în cazul clienților neprofesioniști și de a se asigura nu mai mare nivel de protecție a acestora.

  Executarea ordinele în cele mai bune condiții și în interesul superior al clientului AKCENTA are stabilită o regulă al cărei obiectiv este acela de a executa fiecare ordin al clientului în cele mai bune condiții, precum și acela de a se asigura executarea consecventă a ordinelor în cele mai bune condiții, în mod onest și corect și în interesul superior al clientului.

  Informații privind scăderea valorii portofoliului AKCENTA își informează clienții cu privire la performanțele portofoliilor lor. Dacă valoarea actuală de piață a portofoliului scade cu 10% sau cu 20%, 30% etc., clientul primește o informare cu privire la această modificare a valorii portofoliului său, cel târziu până la sfârșitul zile lucrătoare în cauză.

  Gestionarea conflictelor de interese AKCENTA are implementate reguli și mecanisme de prevenire a conflictelor de interese. În scopul de a preveni conflictele de interese, AKCENTA are creată o structură de organizare corespunzătoare, cu mecanisme de control care asigură separarea rolurilor incompatibile și care garantează prevenirea conflictelor de interese.

  Informații privind costurile și comisioanele asociate Toate costurile și comisioanele asociate, percepute pentru serviciul de investiții sau pentru servicii suplimentare pentru clienți, care ar trebui să fie comunicate, se bazează pe anexa II la Regulamentul UE 2017/565. La cererea clientului AKCENTA furnizează aceste informații anterior perfectării unei tranzacții concrete (valoarea concretă a costurilor și comisioanelor) și le furnizează ulterior defalcate pe elemente individuale în dosarul „Informații/Informații publice obligatorii conform MiFiD” în OLB.

  Informații referitoare la PRIIPS

  Directiva nr. 1286/2014 cu privire la informațiile-cheie care se referă la produse de investiții structurale de retail și produse de asigurări cu componentă de investiții (mai departe PRIIPs) aduce cu sine obligația de a oferi clienților neprofesioniști (clienți conform MiFID) informații-cheie (mai departe KID) înainte de oferirea serviciului care se referă la investiții.

  Fiecare KID este individual și cuprinde informații concrete referitoare la produsul concret / tipul de tranzacție cu componentă de investiții concret. AKCENTA nu creează și nu oferă KID atunci când se discută tranzacții la termen, care sunt stabilite cu scopul asigurării lor. La solicitarea clientului (client conform MIFID), AKCENTA oferă clientului aceste informații specifice referitoare la tipul concret de tranzacție.

  Publicarea Informațiilor cu privire la identitatea locurilor de executare și cu privire la calitatea tranzacțiilor efectuate de către societățile de investiții

  În conformitate cu prevederile art. 64-66 ale Directivei 2017/565, AKCENTA este obligată să respecte reglementările pentru executarea tranzacțiilor în cele mai bune condiții. Scopul acestor reglementări este ca fiecare tranzacție în parte a clientului să fie executată în conformitate cu reglementările corespunzătoare pentru executarea tranzacțiilor și, de asemenea, pentru a se asigura continuitatea executării tranzacțiilor în cele mai bune condiții. AKCENTA stabilește aceste reglementări ca fiind comune pentru toate categoriile sale de clienți (clienți neprofesioniști, clienți profesioniști, parteneri potriviți).

  În cursul evaluării ducerii la îndeplinire a obligațiilor best execution trebuie ținut cont de caracterul specific al acestui tip de activitate economică, având în vedere că produsele oferite de AKCENTA (derivate OTC) sunt instrumente care sunt propuse pe baza cerințelor individuale specifice ale clientului și în realitate nu au un echivalent precis în operațiunile de tranzacționare pe RT, MOS sau OOS. Locul de executare este însuși comerciantul cu hârtii de valoare (AKCENTA) și alți factori care sunt relevanți din punctul de vedere al best execution, se supun faptului că sunt obiectul unui contract individual între comerciantul cu hârtii de valoare și client cu privire la negocierea produsului respectiv. Pentru derivatele OTC nestandardizate, directiva 2017/565 precizează că ele acoperă o relație contractuală individuală care reglementează condițiile concrete specifice în care se găsesc clientul și comerciantul cu hârtii de valoare (AKCENTA); pentru scopurile modului best execution ele nu trebuie să fie pe deplin similare cu activitățile economice în care este vorba de acțiuni tranzacționate pe RT, MOS sau OOS. Având în vedere că obligația best execution este valabilă pentru toate instrumentele de investiții, și în cazul produselor oferite de AKCENTA este important de obținut informații relevante privind piața, cu scopul de verifica dacă prețul oferit clientului pe piața nebursieră este corect și dacă corespunde obligațiilor comerciantului cu hârtii de valoare de a executa tranzacția în cele mai bune condiții. Numitul comerciant (AKCENTA) verifică corectitudinea prețurilor concrete oferite clientului nu numai în conformitate cu datele de pe piață care îi sunt disponibile și pe care le-a folosit pentru a estima prețurile produsului aflat în discuție ci, de asemenea, în măsura în care este posibil, prin comparație cu produse similare sau comparabile. Conformitatea de piață a derivatelor OTC care sunt discutate cu clienții este urmărită înainte de încheierea contractului respectiv.

  Vezi mai jos criteriile pentru a asigura cele mai bune condiții în funcție de importanța lor descrescătoare.

  CRITERIUPROCEDURĂ ȘI IMPORTANȚA CRITERIULUIORDINEA IMPORTANȚEI

  Prețul care poate fi obținut

  În cazul cumpărării, decisiv este prețul cel mai mic, în cazul vânzării decisiv este prețul cel mai mare. Calitatea prețului depinde de numărul participanților de pe piață și de actuala cerere și ofertă.

  Pentru compararea prețurilor concrete, AKCENTA folosește platformele comerciale ale unor bănci (Raiffeisenbank, SAXO, Alior bank, Monex) și sursele de informații ale BLOOMBERG.

  1

  Calitatea (credibilitatea) partenerului potrivit

  În conformitate cu propriile reglementări de gestionare a riscurilor, AKCENTA evaluează partenerul potrivit, inclusiv organizarea acestuia în sensul calității serviciilor oferite (condițiile stabilite), a credibilității, stabilității financiare.

  2

  Viteza cu care se execută tranzacția

  La viteza organizării operațiunii se ia în considerare și viteza transferului între bănci.

  3

  Valoarea activității economice solicitate

  Valoarea se stabilește în legătură cu condițiile și limitele partenerului.

  4

  Valoarea comisioanelor aplicate clientului

  Pentru client, locul de executare este AKCENTA. Comisioanele se stabilesc în conformitate cu Lista de tarife sau cu un program de prețuri individualizat. Nu este relevant pentru evaluarea partenerului.

  Valoarea propriilor comisioane aplicate clientului

  Pentru client, locul de executare este AKCENTA. AKCENTA nu transferă asupra clienților comisioanele pentru instrumentele de investiții aplicate de către partener.

  În cazul în care pentru o tranzacție există mai mulți parteneri, AKCENTA acționează în conformitate cu criteriile enunțate mai sus de la cel mai important spre cel mai puțin important. Pentru o tranzacție concretă, AKCENTA evaluează întotdeauna factorii pentru executarea tranzacției în cele mai bune condiții, cum ar fi prețul (1), gradul de risc al partenerului (2) și viteza (3) – în funcție de acești factori va alege partenerul pentru încheierea tranzacției.

  (În conformitate cu Directiva Comisiei UE 2017/576 din data de 8.6.2016.), în fiecare an AKCENTA este obligată să facă publice pentru fiecare tip de instrument de investiții 5 locuri de executare în care a executat tranzacții ale clienților, rezumatul și concluziile analizei calității operațiunilor încheiate. Pentru client, locul de executare este AKCENTA. Informațiile oferite rezultă din datele cuprinse în anexa II a Directivei 2017/576.

  Explicarea termenilor
  • RT - Piață regularizată /Regulovaný trh/
  • OOS - Sistem comercial organizat /Organizovaný obchodní systém/
  • MOS - Sistem comercial cu mai multe părți /Mnohostranný obchodní systém/
  • Derivate OTC - Derivatele pot fi comercializate cu ajutorul OTC (Over the Counter) sau pe piața bursieră. Cele mai multe operațiuni se desfășoară prin intermediul OTC.