Akcenta top

Riscurile selectate legate de încheierea operațiunilor la termen.

Operațiunile la termen valutare sunt folosite de către clienții noștri, primar, ca și mijloace pentru reducerea riscului valutar. Rata riscului de partea clientului care este legată de utilizarea acestora este, în acest caz, redusă. În cazul în care aceste mijloace sunt utilizate pentru investiții și operațiuni speculative, rata riscului poate crește semnificativ. Informațiile menționate mai jos reprezintă rezumatul tipurilor de bază de riscuri legate de operațiunile la termen valutare pe care le oferă Societatea.[1]

Obligația clientului este să se familiarizeze cât mai mult cu riscurile operațiunii la termen planificate, să considere toate riscurile și să înțeleagă esența acestor riscuri, raporturile juridice aferente și alte aspecte. În cazul oricăror neclarități sau întrebări, clientul este obligat să solicite de la societate, ca și broker licențiat pentru titlurile de valoare, informații suplimentare necesare. În cazul în care clientul nu înțelege în totalitate condițiile de efectuare a operațiunilor la termen și limita pierderii potențiale care, în unele cazuri poate fi mai mare decât disponibilitățile bănești, nu ar trebui să încheie astfel de operațiuni. Clientul trebuie să fie conștient de faptul că strategia aleasă de el și scopurile financiare ar trebui să corespundă profilului său de risc.

Riscurile selectate legate de încheierea operațiunilor la termen

În cazul în care operațiunile la termen sunt utilizate pentru asigurarea cursului de schimb la exportatori/importatori pentru minimizarea riscului sau pierderea în totalitate a marjei comerciale în cazul oscilării neavantajoase a cursului de schimb, clientul trebuie să fie conștient de faptul că, în cazul unei oscilări pentru el pozitive a cursului de schimb, avantajul este răscumpărat prin imposibilitatea de a profita din această oscilație pozitivă. În cazul utilizării operațiunilor la termen pentru scopuri speculative, clientul trebuie să fie conștient că, eventualele beneficii obținute în perioada precedentă, nu sunt garanția beneficiilor obținute cu ajutorul mijlocului de investiții identic, în cazul de față, operațiunea la termen, în viitor.

Riscurile selectate

Riscul de piaț㠖 riscul pierderii rezultă din dezvoltarea nefavorabilă a ratelor dobânzii, riscului valutar, volatilitatea.  Este vorba de un concept rezumativ pentru riscul de dobândă, valutar, de acțiuni, de comodități și alte riscuri legate de mișcarea prețurilor de piață.

Riscul valutar – riscul valutar al operațiunilor la termen constă, în cazul operațiunilor de asigurare, în faptul că, cumpărătorul/vânzătorul ar putea cumpăra/vinde moneda străină  în cursul valabilității operațiunii la termen sau la sfârșitul acesteia mai avantajos decât la prețul stabilit în cadrul operațiunii la termen în momentul încheierii acesteia. În general este vorba de riscul modificării valorii operațiunii la termen în funcție de mișcarea cursurilor valutare.

Riscul de dobândă - riscul rezultă din schimbarea ratelor de dobândă ale pieței. Valoarea operațiunii la termen se poate modifica nu numai în funcție de cursul propriu-zis, ci și în funcție de modificarea ratelor dobânzilor ale pieței la monedele tranzacționate. Acest lucru se poate manifesta mai semnificativ, în primul rând, la operațiunile la termen mai lungi.

Riscul contrapărții - riscul contrapărții sau riscul de credit este riscul că, contrapartea tranzacției nu va fi în stare să îndeplinească obligațiile asumate, adică să îndeplinească toate obligațiile (să presteze servicii sau alte derulări) la care s-a obligat în baza contractului. În cazul operațiunilor la termen, contrapartea operațiunii cu clientul este societatea AKCENTA CZ a.s.

Efectul de pârghie – riscul ia naștere prin utilizarea unui volum redus de mijloace investite în comparație cu valoarea nominală a operațiunii la termen cumpărate de către client. Deci, pârghia îi permite clientului să facă operațiuni și să suporte riscul financiar într-un volum mai mare decât este investiția lui inițială, de exemplu, prin intermediul depunerii asigurării financiare sau utilizării limitei de Dealing. Grație acestui lucru, chiar și o modificare infimă a cursului îi aduce clientului un profit mai mare, însă, bineînțeles, și pierderea, în comparație cu suma inițială investită. Această situație poate duce la necesitatea de a completa asigurarea financiară sau a încheia imediat operațiunea printr-o contraoperațiune și a realiza pierderea apărută.

Riscul de lichiditate - riscul de lichiditate constă în neconcordanță temporală a fluxurilor financiare, fapt care poate pune în pericol capacitatea de a îndeplini în orice moment obligațiile sale. Riscul de lichiditate este reprezentat, de exemplu, de plata întârziată din partea unui terț și necesitatea astfel apărută de a amâna scadența operațiunii la termen. Această amânare a scadenței poate fi legată de costuri suplimentare, de exemplu, sub forma costurilor pentru punctele swap.

Riscul imposibilității de a încheia contra-operațiunea – executarea operațiunii care ar avea drept scop să excludă sau să limiteze riscurile decurgând din operațiunile la termen (încheierea poziției, terminarea operațiunii) va fi posibilă doar la prețul unor costuri mărite sau nu va fi deloc posibilă efectuarea unei astfel de operațiuni.

 Riscul unei pierderi imposibil de stabilit - având în vedere obligațiile decurgând din operațiunile la termen, cuantumul riscului la care este expus Clientul poate fi imposibil de stabilit și, de asemenea, poate depăși orice asigurare pe care Clientul eventual a furnizat-o, astfel putând fi atinse și alte active ale Clientului.

Riscul de transfer - posibilitățile transferului unor monede concrete poate fi limitat ca urmare a controlului valutar din partea statutului care emite moneda dată. Acest lucru ar putea pune în pericol realizarea operațiunii valutare la termen.[1] Informațiile specificate sunt o prezentare a tipurilor principale și cele mai semnificative de riscuri asociate cu utilizarea operațiunilor la termen, însă nu pot fi considerate ca fiind o informare exhaustivă privind toate aspectele referitoare la riscuri de utilizare a operațiunilor la termen.

 

Înainte de semnarea Contractului cadru și încheierea operațiunii, sau oricând la cererea dumneavostră, traderii noștrii vă vor explica cu plăcere, atât verbal cât și în scris, detalii concrete cu privire la toate tipurile de riscuri.

Doriți să aflați mai multe despre serviciile noastre?
AKCENTA CZ
cea mai mare instituție de plată
din Europa Centrală
Vreau sa devin client
51.000
de clienți
25
peste
de ani experiență