Informatii pentru distribuitori

  Informatii pentru distribuitori

  Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale furnizorilor, conform GDPR

  Ne permitem să vă informăm prin prezenta cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care privesc persoana dumneavoastră în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și de asemenea, vrem să vă informăm despre drepturile dvs. legate de această prelucrare.

  Datele cu caracter personale sunt prelucrate de către compania AKCENTA CZ a.s., număr de identificare: 251 63 680, cu sediul în Praga 1, Salvátorská 913/8, cod poștal 110 00, Republica Cehă, cu adresă de contact Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové, Republica Cehă, tel: +420 498 777 770, e-mail: info@akcenta.eu (denumită în continuare numai și „administrator“), în următoarele categorii:

  1. Contracte, comenzi, facturi

  Pentru îndeplinirea contractului și a obligațiilor legale (în special în domeniul contabilității și impozitării), administratorul prelucrează datele personale ale persoanelor fizice conținute în contracte, comenzi sau facturi. Documentele sunt păstrate pe o perioadă de până la 10 ani de la încheierea raportului contractual și pot fi predate companiei de transport, eventual autorităților sau organismelor în conformitate cu legea.

  În cazul în care administratorul prelucrează datele cu caracter personal pe baza unui interes legitim al administratorului, clienților și angajaților săi de a proteja drepturile înlitigii în curs sau disputeiminente în caz de litigii legale și reclamații de asigurare, datele personale necesare vor fi prelucrate cel mult pe perioada de prescripție sau termenului precluziv, respectiv la șase luni de la expirarea acestor termene, luând în considerare faptul că acțiunea poate fi comunicată de instanță și la câteva luni de la înaintare.

  2. Date de contact

  Administratorul are un interes legitim în procesarea datelor de contact ale furnizorilor în scopul negocierilor comerciale, încheierii și implementării ulterioare a contractului. Furnizarea de date este o cerință contractuală. Refuzul de a furniza aceste informații poate duce la suspendarea tuturor activităților comerciale.

  Înregistrările sunt actualizate continuu; contactele inactive ale persoanelor fizice vor fi distruse (cel târziu după împlinirea unui termen de 5 ani de la interacțiunea activă).

  Drepturile dumneavoastră

  Aveți dreptul de a solicita administratorilor să vă acceseze, corecteze sau să șteargădatele dvs. personale sau să restricționeze prelucrarea lor și să vă opuneți prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere și, în caz de suspiciune că prelucrarea datelor cu caracter personal este contrară protecției vieții dvs. private și personale sau împotriva legii, aveți dreptul să solicitați administratorului o explicație și înlăturarea situației intervenite. Informații detaliate despre drepturile dvs. și posibilii destinatari ai datelor dvs. personale (inclusiv informații despre posibilul transfer de date cu caracter personal) pot fi găsite în secțiunea Prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal conform GDPR.

  Informații de contact ale persoanei desemnate pentru protecția datelor cu caracter personal

  • Adresă e-mail: dpo@akcenta.eu
  • Adresă poștală: AKCENTA CZ a.s., Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové, Republica Cehă
  • Alte date de contact gasiti aici: Protecţia datelor personale

  Ultima actualizare: 31.01.2024