Akcenta top

Protecția datelor personale

Prelucrarea datelor cu caracter personal, conform GDPR
Informatii pentru distribuitori
Cookies policy

Prelucrarea datelor cu caracter personal, conform GDPR

Am dori să vă aducem la cunoștință principiile prelucrării datelor cu caracter personal în compania AKCENTA CZ a.s. (denumit în continuare „AKCENTA” sau „noi”) și să vă confirmăm că atunci când asigurăm confidențialitatea și securitatea datelor dvs. personale ne bazăm pe principiile legale.

Protejarea confidențialității și a datelor personale ale clienților noștri este una dintre prioritățile noastre. Considerăm aceste date ca fiind confidențiale, le păstrăm deci cu toată discreția. Subliniem siguranța în procesarea acestora, selectarea partenerilor contractuali și respectarea strictă a regulilor.

1. Informații de contact în domeniul protecție datelor cu caracter personal

Administratorul datelor cu caracter personal:
 • Denumire comercială: AKCENTA CZ a.s.
 • NI: 25163680, CIF: CZ25163680
 • Sediu: Praga 1, Salvátorská 913/8, cod 110 00, Republica Cehă
 
Persoană desemnată pentru protecția datelor cu caracter personal:

2. Domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal

În calitate de așa-numit administrator de date cu caracter personal, de obicei prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în măsura în care ni le-ați furnizat, în special în legătură cu încheierea unei relații contractuale cu compania noastră sau în măsura în care, respectând condițiile valabile și reglementările legale eficiente, au fost colectate în alt mod (adică din evidența publică sau de la terți, de exemplu, dacă informațiile sunt furnizate de o autoritate sau de un alt organism). În funcție de situație, acestea pot fi:

 • date de identificare (de exemplu, nume, prenume, CNP, data și locul nașterii, funcția, numărul actului de identitate, de către cine și când a fost eliberat, valabilitatea acestuia, sexul, locul nașterii, naționalitatea, dacă persoana este expusă politic, domiciliul fiscal și codice fiscal),
 • date de contact/adresa (de ex. adresa domiciliului permanent, număr de telefon, numărul telefonului mobil, e-mail),
 • date privind utilizarea serviciilor (de ex. numere de cont bancar, solduri de cont de plăți interne, date despre tranzacții, înregistrări de apeluri telefonice, alte înregistrări de comunicare), sau
 • alte date (de ex. informații cu caracter comercial sau de marketing).

Aceste principii de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt destinate persoanelor fizice ale căror date cu caracter personal le prelucrăm (așa-numitele persoane vizate). Acestea pot fi în special:

 • clienții și potențialii clienți ai companiei noastre,
 • vizitatorii paginilor de web și utilizatorii altor canale de comunicare,
 • eventual alte entități, pentru prelucrarea datelor acestora avem un interes legitim.

În principiu, dacă solicităm datele dvs. personale, sunteți obligat să ni le furnizați; nefurnizarea datelor ar duce la imposibilitatea stabilirii unei relații contractuale cu compania noastră. O excepție este cazul când avem nevoie de consimțământul dvs. pentru a prelucra datele dvs. personale. Acordarea consimțământului este complet voluntară.

3. Perioada pentru care vom păstra datele dvs. personale

Stocăm datele dvs. personale numai pentru timpul necesar și le arhivăm conform termenelor legale pe care ni le impun prescripțiile legale:

 • procesăm datele pe care le deținem în scopul îndeplinirii obligației noastre legale pe perioada impusă de respectiva reglementare legală. Dacă perioada de păstrare a datelor cu caracter personal nu este specificată în mod explicit, păstrăm datele pe durata obligației respective;
 • procesăm datele pe care le deținem în scopul încheierii și executării contractului, pe durata relației contractuale;
 • datele pe care le deținem din cauza unor dispute în curs sau real iminente, le prelucrăm cel mult pe durata termenelor de prescripție sau precluziune, respectiv după șase luni de la expirarea acestor termene, luând în considerare faptul că acțiunea poate fi notificată de instanță și la câteva luni după depunere;
 • datele procesate pe baza interesului nostru legitim le prelucrăm pe durata unui astfel de interes (de exemplu, datele stocate pe o înregistrare din sistemul camerei de luat vederi sunt stocate timp de maximum zece zile, mesajele comerciale trimise pe baza interesului nostru legitim sunt trimise numai până la dezabonare);
 • datele procesate pe baza consimțământului dvs. sunt păstrate pentru perioada pentru care v-ați dat consimțământul.

Am impus reguli interne care verifică legalitatea deținerii datelor cu caracter personal și nu păstrăm datele mai mult decât ne permite dreptul acordat.

4. Cadru legislativ

Prelucrarea datelor dvs. personale are loc în conformitate cu reglementările legale în vigoare și eficiente, a căror prezentare generală o veți găsi mai jos:

 • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE ( Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare „GDPR”),
 • legea nr. 21/1992 M.O., privind băncile,
 • legea nr. 370/2017 M.O., privind sistemul de plăți,
 • legea nr. 256/2004 M.O., despre afaceri pe piața de capital,
 • legea nr. 164/2013 M.O., privind cooperarea internațională în administrarea impozitelor și
 • legea nr. 253/2008 M.O., privind anumite măsuri împotriva legalizării produselor provenite din activități penale.

5. Scopuri și motive legale pentru prelucrarea datelor dvs. personale

Colectăm și prelucrăm date cu caracter personal numai dacă există cel puțin un motiv legal pentru scopul specificat, în măsura și pentru timpul necesar pentru îndeplinirea acestui scop specificat, care poate fi:

Scopul prelucrării

Motiv legal

îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, păstrarea evidențelor și documentelor legate de servicii și tranzacții de investiții sau îndeplinirea obligațiilor unei instituții de plată)

respectarea obligațiilor legale care se aplică companiei noastre

tratative privind încheierea sau modificarea contractului la care sunteți parte, executarea contractului încheiat

îndeplinirea contractului sau implementarea măsurilor luate înainte de încheierea contractului la cererea dvs.

desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante

implementarea măsurilor luate înainte de încheierea contractului la cererea dvs.

trimiterea mesajelor de marketing

interesul legitim al companiei noastre de a efectua marketing sau dacă ne dați consimțământul

utilizarea fotografiei dvs. în scopul promovării de marketing a companiei noastre

dacă ne dați consimțământul

înregistrarea apelurilor pe liniile clienților pentru a îndeplini obligațiile legale și contractuale ale companiei noastre (în special în conformitate cu Legea privind piața de capital și Legea privind sistemul de plăți) și pentru a controla modul în care angajații noștri își îndeplinesc obligațiile față de dvs.

respectarea obligațiilor legale care se aplică companiei noastre; îndeplinirea contractului sau punerea în aplicare a măsurilor luate înainte de încheierea contractului la cererea dvs. și din motive de interes legitim pentru controlul angajaților

protecția proprietății și a persoanelor prin sistemul camerelor de luat vederi

interesul legitim al companiei noastre, al clienților și angajaților noștri în protecția proprietății și sănătății

determinarea, executarea și apărarea revendicărilor legale în cazul unui litigiu juridic în curs sau iminent, al unui eveniment de asigurare sau comiterii unui    delict  

interesul legitim al companiei noastre, al clienților și angajaților noștri în protecția drepturilor în caz de litigii legale și evenimente de asigurare

utilizarea cookie-urilor pentru colectarea datelor atunci când utilizați paginile noastre de web

unele modalități de utilizare a cookie-urilor necesită consimțământul dvs., mai multe informații pot fi găsite în politica noastră privind utilizarea cookie-urilor.

RETO - Conectarea cu potențiali parteneri în vederea obținerii de noi oportunități de afaceri pentru clienții AKCENTA și la cererea acestora.

Prin trimiterea formularului de cerere de informații, clientul este de acord cu dezvăluirea datelor sale de contact în cadrul proiectului "RETO" către alți clienți ai AKCENTA CZ a.s.

6. Utilizarea site-ului web

Consimțământul de a trimite rapoarte de piață

Abonându-vă la newsletter (știri de piață) și, confirmând apoi prin intermediul linkului trimis, vă exprimați acordul cu prelucrarea datelor dvs. personale în scopul trimiterii știrilor de piață. Datele dvs. nu sunt transmise terților și vor fi păstrate până la revocarea consimțământului.

Furnizarea de date cu caracter personal este voluntară. Nu sunteți obligat să furnizați date cu caracter personal, fără acestea însă nu puteți primi rapoarte de piață.

În cazul în care consimțământul dvs. pentru a primi comunicări comerciale este revocat, vom continua să procesăm adresa dvs. de e-mail pentru a ne împiedica să vă contactăm din nou pentru a oferi bunuri sau servicii. Ne puteți totuși informa în cadrul revocării consimțământului dvs., că nu doriți să procesăm datele dvs. personale înregistrate în aceste scopuri.

Informații furnizate activ - formular de contact 

Unele părți ale acestui site pot solicita informații de la dvs., aceasta pentru a vă putea contacta (e-mail și / sau contact telefonic, nume, eventual numele companiei). Administratorul are un interes legitim în prelucrarea acestor date de contact pentru a veni cu oferte și posibilitatea încheierii în viitor a unui contract-cadru. Veți fi informat privind informațiile obligatorii și cele opționale. Contactele furnizate sunt păstrate timp de 1 an.

Informații furnizate pasiv - cookie-uri

Când navigați pe site-ul companiei noastre, anumite informații pot fi colectate pasiv (adică obținute fără a fi furnizate în mod activ de dvs.) utilizând diverse tehnologii (precum cookie-uri, pixeli și sisteme de măsurare javascript, în special Google Analytics, și înregistrarea standard a solicitărilor dvs. HTTP de partea serverului).

Browserul dvs. de internet transmite automat acestor pagini unele din informațiile anonime listate, cum ar fi adresa URL a portalului web sau motorul de căutare pe care tocmai l-ați părăsit (așa-numita Referrer URL), adresa dvs. IP, versiunea browser-ului și sistemul operațional pe care îl utilizează momentan computerul dvs., setarea inițială a limbii utilizate sau informații despre suplimentele instalate pe browserul dvs. Acest site, pentru funcționarea sa, necesită stocarea cookie-urilor în browserul dvs. Puteți să-l setați astfel ca să vă informeze când este trimis un cookie sau să refuzați sau să dezactivați complet cookie-urile, cu toate acestea anumite părți ale acestor pagini de web nu pot funcționa corect fără cookie-uri. Puteți găsi mai multe informații în principiile de utilizare a cookie-urilor.

7. Destinatarii datelor cu caracter personal

În unele cazuri, la datele dvs. personale au acces următoarele entități externe:

 • bănci / persoane răspunzătoare (de obicei în legătură cu implementarea identificării în sensul legislației AML, adică împotriva „spălării banilor”) lista partenerilor noștri bancari;
 • autorități și organisme conform legii;
 • consilierii noștri de specialitate (în special auditori și consilieri juridici, financiari sau fiscali);
 • furnizori de servicii de asistență (furnizori de servicii IT, inclusiv servicii de web hosting și cloud, furnizori de servicii poștale și comunicații și servicii de comunicație electronică);
 • colaboratori și furnizori externi, dacă este necesar pentru executarea contractului;
 • eventual organe active în procedură penală și case de asigurări (incidente, evenimente asigurate).

Procesăm datele dvs. personale fie independent, fie, în conformitate cu GDPR, folosim serviciile profesionale ale așa-numiților procesatori de date cu caracter personal pe baza unui acord de prelucrare a datelor cu caracter personal. Cei mai importanți procesatori care, în conformitate cu toate principiile de securitate, au acces la anumite date personale ale clienților în măsura necesară scopului convenit, sunt enumerați mai jos, și anume:

Specie Destinatar CUI

 Soluție software pentru sistem intern și OLB

 TESCO SW a.s.

CUI: 25892533

 Soluție software pentru aplicații clienți

 RYANT, s.r.o.

CUI: 26249871

 Serviciu

 Interactive Marketing, s.r.o.

CUI: 24814075

 Sistem informațional

 INFOMATIC s.r.o.

CUI: 24828441

 Operare web

 Studio Animato s.r.o.

CUI: 27545571

 Reprezentanți comerciali

 https://www.akcenta.ro/reprezentanti-comerciali.html

 RETO

 Clienții AKCENTA CZ a.s. care utilizează serviciul suplimentar RETO.

Asigurarea funcționării serviciilor furnizate (sistem de plăți / servicii de investiții) pe care vi le oferim ar putea, în funcție de circumstanțe, în cazuri excepționale, să solicite transferul datelor dvs. personale pentru prelucrare în afara UE / SEE către așa-numita țară terță. Într-un astfel de caz, transferul va avea loc în conformitate cu cerințele legislative și, în orice caz, va fi asigurată protecția datelor dvs. personale.
De regulă, însă, nu are loc niciun transfer al datelor dvs. cu caracter personal către o țară terță, cu excepția cazului în care datele sunt stocate la un furnizor de servicii în cloud / de comunicații din SUA (transferul în SUA este posibil pe baza anumitor reguli corporatiste obligatorii).

8. Instruire privind drepturile persoanelor vizate

Datele dvs. personale le procesăm în mod transparent, în conformitate cu cerințele legislative. Vă rugăm să rețineți că, în conformitate cu GDPR, aveți dreptul:

 • să solicitați acces la datele dvs. personale, adică, aveți dreptul de a obține informații de la noi cu privire la faptul că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal și, dacă da, despre ce date este vorba și în ce mod sunt prelucrate;
 • să solicitați rectificarea datelor dvs. incorecte și oricând să completați datele incomplete;
 • în anumite cazuri, să solicitați restricționarea privind prelucrarea datelor dvs. personale, ștergerea datelor dvs. personale sau să ridicați o obiecțiune cu privire la prelucrare acestora (a se vedea articolele 17, 18 și 21 din GDPR);
 • dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs., aveți dreptul de a retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării anterioare;
 • în anumite cazuri, să obțineți datele personale pe care ni le-ați furnizat într-un format normal și care poate fi citit automat (v. articolul 20 din GDPR). Puteți apoi să transmiteți aceste date altui administrator sau, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, să le cereți administratorilor să și le transmită reciproc.


Puteți exercita aceste drepturi trimițând cererea sau obiecția dvs. la adresa sediului social al companiei noastre sau la adresa de e-mail dpo@akcenta.eu. De asemenea, aveți dreptul de a depune o reclamație la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, mai ales dacă nu v-am respectat cererea dvs.

Ultima actualizare: 07. 03. 2023

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale furnizorilor, conform GDPR

Ne permitem să vă informăm prin prezenta cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care privesc persoana dumneavoastră în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și de asemenea, vrem să vă informăm despre drepturile dvs. legate de această prelucrare.

Datele cu caracter personale sunt prelucrate de către compania  AKCENTA CZ a.s., număr de identificare: 251 63 680, cu sediul în Praga 1, Salvátorská 913/8, cod poștal 110 00, Republica Cehă, cu adresă de contact Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové, Republica Cehă, tel: +420 498 777 770, e-mail: info@akcenta.eu (denumită în continuare numai și „administrator“), în următoarele categorii:

1. Contracte, comenzi, facturi

Pentru îndeplinirea contractului și a obligațiilor legale (în special în domeniul contabilității și impozitării), administratorul prelucrează datele personale ale persoanelor fizice conținute în contracte, comenzi sau facturi. Documentele sunt păstrate pe o perioadă de până la 10 ani de la încheierea raportului contractual și pot fi predate companiei de transport, eventual autorităților sau organismelor în conformitate cu legea.

În cazul în care administratorul prelucrează datele cu caracter personal pe baza unui interes legitim al administratorului, clienților și angajaților săi de a proteja drepturile datorate litigiilor în curs sau disputelor iminente în caz de litigii legale și reclamații de asigurare, datele personale necesare vor fi prelucrate cel mult pe perioada de prescripție sau termenului precluziv, respectiv la șase luni de la expirarea acestor termene, luând în considerare faptul că acțiunea poate fi comunicată de instanță și la câteva luni de la înaintare.

2. Date de contact

Administratorul are un interes legitim în procesarea datelor de contact ale furnizorilor în scopul negocierilor comerciale, încheierii și implementării ulterioare a contractului. Furnizarea de date este o cerință contractuală. Refuzul de a furniza aceste informații poate duce la suspendarea tuturor activităților comerciale.

Înregistrările sunt actualizate continuu; contactele inactive ale persoanelor fizice vor fi radiate (cel târziu 5 ani de la interacțiunea activă).

Drepturile dumneavoastră

Aveți dreptul de a solicita administratorilor să vă acceseze, corecteze sau să radieze datele dvs. personale sau să restricționeze prelucrarea lor și să vă opuneți prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere și, în caz de suspiciune că prelucrarea datelor cu caracter personal este contrară protecției vieții dvs. private și personale sau împotriva legii, aveți dreptul să solicitați administratorului o explicație și înlăturare situației intervenite.

Informații detaliate despre drepturile dvs. și posibilii destinatari ai datelor dvs. personale (inclusiv informații despre posibilul transfer de date cu caracter personal) pot fi găsite în secțiunea Prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal conform GDPR https://www.akcenta.ro/protectia-datelor-personale.html.

Informații de contact ale persoanei desemnate pentru protecția datelor cu caracter personal

 

AKCENTA CZ
cea mai mare instituție de plată
din Europa Centrală
Vreau sa devin client
51.000
de clienți
25
peste
de ani experiență