Akcenta top

Protecția datelor personale

Protecția datelor personale
Prelucrarea datelor cu caracter personal, conform GDPR

Protecția datelor personale

Acordul dvs.
Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu condițiile acestei Declarații privind protecția datelor personale. Întotdeauna când furnizați informații prin intermediul acestui site, sunteți de acord cu colectarea, utilizarea și dezvăluirea informațiilor respective, în conformitate cu această Declarație privind protecția datelor personale.

Sunt de acord că toate informațiile furnizate de mine, pot fi prelucrate de AKCENTA în scopuri de marketing, în special, dar nu exclusiv, în scopul de a trimite informații zilnic. Confirm că am fost informat în conformitate cu § 11 din Legea nr. 101/2000 Colecție, cu privire la protecția datelor cu caracter personal, că furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară și că pot retrage oricînd consimțământul deja dat și că pot cere AKCENTEI încetarea prelucrării acestor date cu caracter personal.

Informații acordate în mod activ
Unele părți ale acestui site pot solicita informații de la dvs. pentru a vă putea contacta (adresă de e-mail și/sau număr de telefon, numele, eventual denumirea firmei). Veți fi informați care sunt informațiile necesare și care sunt opționale.

Informații acordate în mod pasiv
În cazul accesării prezentării web, anumite informații pot fi colectate în mod pasiv (adică pot fi obținute fără să fie furnizate în mod activ de către dvs.), utilizând diferite tehnologii (de exemplu cookie-uri, sisteme de măsurare de tip javascript, îndeosebi Google Analytics, și logare standard a cerințelor dvs. HTTP pe server).

Browserul dvs. de internet predă automat către acest site unele informații anonime din cele specificate, de ex., URL-ul portalului web sau al motorului de căutare, pe care tocmai l-ați închis (așa-numitul URL Referrer), adresa dvs. IP, versiunea browserului și a sistemului de operare, folosite de calculatorul dvs. în momentul respectiv, setarea implicită a limbii, eventual informații despre setările suplimentare ale browserului dvs. Pentru funcționarea lui, acest site solicită salvarea de cookie-uri în browserul dvs. Îl puteți seta astfel încât să vă informeze în momentul în care un cookie este trimis sau puteți refuza sau interzice cookie-urile în totalitate; totuși, este posibil ca anumite părți ale acestui site să nu funcționeze corect fără cookie-uri.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, conform GDPR

Ne permitem să vă aducem la cunoștință principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul companiei AKCENTA CZ a.s. (denumită în continuare numai „AKCENTA“) și să vă asigurăm că, pentru a asigura confidențialitatea și siguranța datelor cu caracter personal ale dvs., respectăm toate prevederile legale.

Protecția vieții private și a datelor cu caracter personal ale clienților noștri este una dintre prioritățile noastre. Considerăm că aceste date sunt confidențiale și le tratăm ca atare. La alegerea partenerilor contractuali punem accentul pe securitate la prelucrarea acestor date și pe respectarea cu strictețe a regulilor. 

1. Informații de contact în domeniul protecție datelor cu caracter personal

Administratorul datelor cu caracter personal:
 • Denumire comercială: AKCENTA CZ a.s.
 • NI: 25163680, CIF: CZ25163680
 • Sediu: Praga 1, Salvátorská 913/8, cod 110 00, Republica Cehă
 
Persoană desemnată pentru protecția datelor cu caracter personal:
 • Mgr. Jana Mervartová
 • E-mail: dpo@akcenta.eu
 • tel.: + 420 498 777 838

2. Măsura în care datele cu caracter personal sunt prelucrate

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în măsura în care persoana vizată le-a furnizat, adică în asociere cu:

 • încheierea unei relații contractuale cu compania AKCENTA, sau
 • pe care AKCENTA le-a cules altfel și pe care le prelucrează în conformitate cu reglementările aplicabile sau pentru îndeplinirea unor obligații legale.

Datele cu caracter personal sunt obținute direct de la

 • persoana vizată;
 • de la terțe entități; și
 • din evidența publică.

Entitățile ale căror date cu caracter personal le prelucrăm pot fi, în special:

 • clienți și clienți potențiali;
 • vizitatori ai site-urilor web și utilizatori ai altor mijloace de comunicare;
 • eventual, alte entități ale căror date cu caracter personale pot fi operate în baza unui interes legitim.

3. Durata de timp în care datele cu caracter personal ale dvs. sunt stocate

Stocăm satele cu caracter personal ale dvs. atât timp cât este necesar și le arhivăm în conformitate cutermenele legale impuse se legislație.

Prelucrăm datele cu caracter personal pe durata relației contractuale sau a altui titlu legal care ne permite să prelucrăm datele cu caracter personal ale dvs. Acest lucru înseamnă că avem implementate reguli interne care verifică legalitatea deținerii datelor cu caracter personal și că nu păstrăm aceste date mai mult timp decât suntem îndreptățiți. După pierderea motivului legal, ștergem datele cu caracter personal relevante.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm cu consimțământul dvs. sunt păstrate numai pentru durata scopului pentru care consimțământul a fost acordat.

4. Categorii de date cu caracter personal

Datele despre entități, care servesc la identificarea lor unică și inconfundabilă, sunt clasificate în următoarele categorii:

 • date de identificare (prenume, nume, CNP, data și locul nașterii, funcția, număr și serie CI, cine și când a emis CI, valabilitatea CI, sexul, naționalitatea, dacă persoana este expusă politic, domiciliul fiscal și codul de identificare fiscală);
 • date de contact (adresa de domiciliu stabil, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, e-mail);
 • date despre serviciile utilizate (date privind serviciile furnizate în baza relației contractuale și utilizarea acestora (cum ar fi numerele de conturi bancare, soldurile în contul de plată intern, date privind tranzacțiile, înregistrări ale convorbirilor telefonice, înregistrări alte altor comunicații);
 • informații cu caracter comercial și de marketing.

5. Scopuri pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs.

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează numai în scopul prevăzut, în măsura și pe durata de timp necesară îndeplinirii acestui scop, care poate fi:

 • respectarea obligațiilor legale,
 • negocieri privind încheierea sau modificarea unui contract a cărui parte contractantă este persoana vizată,
 • executarea unui contract încheiat,
 • protejarea drepturilor și a intereselor legitime ale AKCENTA sau ale unor terțe persoane,
 • organizarea unor concursuri de selecție pentru posturi vacante,
 • trimiterea de mesaje de marketing,
 • informare privind produsele și serviciile oferite sa modificarea acestora.

6. Cadrul legal

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs. se desfășoară în conformitate cu reglementările legale valabile și eficiente enumerate mai jos:

 • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal);
 • Legea nr. 101/2000 MO., privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 21/1992 MO., privind băncile.
 • Legea nr. 370/2017 MO., privind tranzacțiile de plată;
 • Legea nr. 256/2004 MO., privind afacerile pe piața de capital;
 • Legea nr. 164/2013 MO., privind cooperarea internațională în domeniul administrării fiscale;
 • Legea nr. 253/2008 MO., privind unele măsuri împotriva legalizării veniturilor provenite din infracțiuni.

7. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale dvs. sunt prelucrate direct de administratorul sau de procesatorii din Cehia și din străinătate, în special în cazul reprezentanților autorizați, care oferă, de asemenea, garanții suficiente și credibile privind protecția tehnică și organizatorică a datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată numai de către procesatori sau de alți prelucrători, exclusiv în baza unui contract de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Listă cu cei mai importanți procesatori care, respectând toate principiile de securitate, au acces la unele dintre cu caracter personal ale clienților, în măsura necesară pentru scopul stabilit: 

 Reprezentanți desemnați

 https://www.akcenta.ro/reprezentanti-comerciali.html

 Administrator de servere

 AKCENTA LOGISTIC a.s.

 NI: 28807588

 Soluții software pentru clienți

 RAYNET s.r.o.

 NI: 26843820

 Sistem de contabilitate

 Asseco Solutions, a.s.

 NI: 64949541

În anumite cazuri, dar întotdeauna cu temei legal și în limitele stabilite de lege, AKCENTA trebuie să furnizeze date cu caracter personal și următorilor destinatari:

 • Bănci;
 • colaboratori și furnizori externi, în scopul executării contractului;
 • furnizori de servicii poștale și de comunicații și de servicii de comunicare electronică;
 • autorități publice.

Asigurarea realizării serviciilor furnizate (tranzacții de plată/servicii de investiții) și oferite necesită ca datele cu caracter personal ale dvs. să fie predate spre prelucrare în afara Republicii Cehe. Astfel, datele cu caracter personal ale dvs. sunt transferate în țări terțe și în afara UE. Însă transmiterea acestor date se realizează întotdeauna în conformitate cu cerințele legale și, în toate cazurile, datele cu caracter personal ale dvs. sunt protejate.

8. Informații privind drepturile persoanelor vizate

Datele cu caracter personal ale dvs. sunt prelucrate în mod transparent și în conformitate cu cerințele legale. Aveți dreptul la acces la datele cu caracter personal ale dvs., la explicații, dar și drepturile specificate mai jos. În cazul în care considerați că prelucrarea nu este corectă, puteți depune o plângere la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7, e-mail: posta@uoou.cz.

 • Aveți dreptul la acces la datele cu caracter personalale dvs. În cazul în care datele cu caracter personal ale dvs. nu sunt corecte, aveți dreptul să le modificați. Având în vedere scopurile pentru care aceste date sunt prelucrate, aveți dreptul  ca noi să completăm sau să ștergem datele incomplete, dacă prelucrarea este autorizată, eventual să le limitați
 • În cazul prelucrării automate a datelor cu caracter personal, care se bazează pe un contract încheiat sau pe un consimțământ pe care ni l-ați acordat, aveți dreptul la așa-numita portabilitate a acestor informații care vă vor fi furnizate într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil mecanic.
 • Puteți depune obiecții la prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul în care procesăm astfel de date ale dvs. în scopuri de marketing direct. Într-un astfel de caz, nu vom mai utiliza datele cu caracter personal ale dvs. în acest scop. 
 • În cazurile în care prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs. necesită consimțământul dvs., puteți retrage oricând acest consimțământ. Retragerea consimțământului nu influențează prelucrarea datelor cu caracter personal pe perioada de timp pentru care consimțământul dvs. a fost acordat și nici prelucrarea acestor date din motive impuse de lege, dacă se aplică (de ex., respectarea obligațiilor legale sau în scopul intereselor noastre legitime).
AKCENTA CZ
cea mai mare instituție de plată
din Europa Centrală
Vreau sa devin client
33.000
de clienți
20
peste
de ani experiență
Prin utilizarea acestui web sunteți de acord cu salvarea și utilizarea fișierelor cookies. Mai multe despre protecția datelor personale.